05302024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centerns idéprogram: Vad an denna panik ?

Centern idéprogram, länk har skapat många och viktiga debatter.En viktig fråga som idéprogrammet, länk försöker svara på är hur stort samhällets inflytande över medborgarna ska vara, länk, länk. Frågan är inte alldeles enkel och självklart måste man kunna laborera med hur stort utrymme den enskilde ska kunna ha för sina val. Kärnfrågan är om individen har för stort eller litet utrymme gentemot samhället.Centern har tidigare betonat att staten måste vara mindre om den enskilde få ökad möjlighet att göra egna val. Genom detta har man sagt att medborgarna måste få mer makt på statens bekostnad.Samtidigt har centern varit tydlig i sin tanke om att decentralisera makt och ansvar. Det kommer att ge olikheter. Sådana som medborgarna själv valt. Om man avviker från denna dogm och dess konsekvenser finns ingen kärna kvar i partiet.

En del debattörer inom centern har gått hårt ut mot idéprogrammet. Riksdagsledamoten Kerstin Lundgren, länk talar i DN om att idéprogrammet andas ”social darwinism”. En annan som varnar för kaos om idéprogrammet antas är den gamle ”Åsa-Nisse marxisten”, Hans Lindqvist. Han hotar med kaos om inte center tar flera steg åt vänster, länk.

Samtidigt kan man som utomstående betraktare undra över vad som skapar så stor uppståndelse:

-Plattare skatter. Man talar i utkastet till idéprogrammet inte om platt skatt. Däremot talar man om plattare skatter. I klartext betyder det att man minskar marginaleffekterna i skattesystemet, länk.
Anser centern att 60% marginalskatt är acceptabelt?
Man kan undra om Sverige med världens högsta marginalskatter inte borde sänka dem?
Lägre marginalskatter är synonymt med plattare skatter.
Är det så att centern numera som idé har ett högmarginalskattesamhälle eller lägre marginalskatter ?

-Fri arvsrätt. I dag kan den som har barn testamentera 75% av allt som vederbörande efterlämnar helt fritt. 25% omfattas av laglotten och måste gå till barnen. Övriga Svenskar kan fritt förfoga över sitt arv. Vari ligger det kontroversiella i att medborgaren under livet och i döden fritt kan förfoga över sina tillgångar?

-Fri invandring. Hanna Wagenius, länk ordförande i centerns ungdomsförbund CUF kommenterar den frågan i en bloggpost så här:Att vara för fri invandring är dock inte detsamma som att vara för att alla ska kunna leva på svenska socialbidrag. Tanken om fri invandring hänger tvärt om ihop med tanken om en arbetsmarknad med lägre trösklar, och en integrationspolitik som inte passiviserar dem som kommer hit.”  Enkelt uttryckt ska de som vill komma hit och arbeta få göra det. Det gäller redan alla innevånare i EU.

Äktenskapet mellan man och kvinna som norm är sedan länge borttagen.
Numera kan medborgarna forma  en hel del olika konstellationer. Idéprogrammet ställer frågan om det är samhällets sak att avgöra vilka konstellationer som är acceptabla.
På detta område borde det vara ganska okontroversiellt att låta medborgarna välja själv.
Man kan undra över vad som utlöser moralpaniken?

Vad centern åstadkommit är en idédebatt om hur ett borgerligt framtidssamhälle ska se ut. Det har fått mycket utrymme i media. Ett lovvärt resultat. Samtidigt visar reaktionerna på hur svårt människor har att lyfta blicken från vardagens plikter.
Visioner och idéer ligger långt från svenskens sätt att vara.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar