06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ytterligare nya turer i skandalen kring Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö
Just när det flesta trodde att skandalen kring Värmdövallen AB skulle få ett slut händer något nytt.
Det är dags för ytterligare en ny tur i skandalen om Värmdövallen AB. I ett brev publicerat på Värmdö IFs hemsida, länk kommer ordföranden i styrelsen, Bengt Engelberg med nya uppgifter.Byggbolaget som Värmdövallen AB är skyldig stora pengar lånar nu ut 10 miljoner och efterskänker 5 miljoner till Värmdövallen AB. Det är oklart om de 10 miljonerna i lån är nya pengar eller om man accepterar betalning för sina byggarbeten med en revers och kallar det lån.

I brevet talas det också om ett gym som man bedriver uppenbarligen på kommersiella villkor. Mot den bakgrunden ter sig fastighetsaffären med kommunen extra märklig. Ett köp av byggnaden kan då vara att anse som stöd till en enskild näringsidkare. Det är förbjudet.

Man talar om ett driftavtal i brevet. Mot bakgrund av den kommersiella verksamhet som Bengt Engelberg numera menar att man bedriver i Värmdövallen AB bör väl driftavtalet handlas upp offentligt. Annars bryter kommunen ju mot lagen.

I brevet talas det inget om att man driver en verksamhet med ideella förtecken. I stället talas om att man driver affärsverksamhet.

Slutligen konstaterar Bengt Engelberg i brevet att alla som kritiserar och lägger fram fakta skandalen inte vet vad man talar om. Den enda som vet något om man får tro herr Engelberg själv, är just han själv.

Politikerna blir allt mera tveksamma till om man ska genomföra affären med Värmdövallen AB. Ordföranden i Värmdö IF har skickat mail till kommunen där han uppgifter inte stämmer överens med Bengt Engelbergs uppgifter. Det väcker också undran.

Om nu allt är så bra som Bengt Engelberg hävdar och verksamheten är fullt finansierad, varför ska då kommunen köpa byggnaden?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar