07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Centern på stämma: Den grå musens evangelium

Ordet evangelium betyder glatt budskap. Anledningen till att det mest kända evangeliet fått sådan spridning är dess särprägel. Sedan kan man ha vilken åsikt man vill om innehållet.

I centerns fall verkade man vilja göra ett avstamp mot tydlighet. Per Ankersjö och programgruppen har här gjort ett bra jobb. Han förstod att centern måste kunna skiljas ut från den borgerliga mängden. Man kan inte vara feminister och socialliberaler bara, för det är alla. Dessa ord har närmast utvattnats till oigenkännlighet. Från att ha varit vin har de blivit ljummet vatten. Så långt gjorde programgruppen rätt. I sak var de flesta av förslagen som det har blivit debatt om inte så kontroversiella. Däremot valde man en språkdräkt och ett sätt att kommunicera som vittnade om dåligt politiskt och kommunikativt hantverk.

In i det sista argumenterade framförallt liberalerna för sin sak, länk.

Nu har centern stämma utanför Stockholm i Upplands Väsby. Det verkar som om partiet bara genom val av stämmoplats säger en sak. Närmare men inte mitt i prick. Man vill antyda något. Problemet är bara att det inte räcker.

De punkter som stämman hittills har fastställt i programmet gör det inte lättare att förstå varför just centerparitet är ett förstahandsval. Svenska Dagbladet konstaterar krasst att centern och folkpartiet får väldigt lika program, länk, länk. Samtidigt sprider besvikelsen ut sig, inte bara bland liberalerna i partiet, länk, länk. Framförallt bland dem som ville föra partiet ut ur den trånga mitten. Här ligger en ny utmaning för partiledningen, att mobilisera. Det kan bli svårt.

Partiet sätter sitt hopp till att bli ”Alliansens gröna röst”. Olika utspel av partiledningen i form av debattinlägg visar på detta länk, länk. Här är problemet ett annat. Man är inte det mest trovärdiga miljöpartiet.

För att hålla ihop partiet har partiledningen valt strategin att partiet inte ska sticka ut. Rubriken på partiets idéprogram borde vara. ”En grå mus evangelium”. Är det någon som röstar för ett sådant?

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar