07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Pettersson ut och Nilsson in?

Hänt i Värmdö
I ett meddelande från sin i-pad önskar den omstridde och kontroversielle moderate politikern Erik Pettersson att bli befriad från sitt uppdrag i kommunstyrelsen. Han är i dag ersättare i kommunstyrelsen. Frågan ska behandlas som punkt 13 på kommunfullmäktiges möte den 27 mars.
Fråga är om herr Pettersson har tagit till sig kritiken mot honom och det är därför som han avgår?
Många menar att det är högst olämpligt att han och hustrun, Monica Pettersson som är kommunstyrelsens ordförande sitter i samma nämnd. Det har också kommit stark kritik mot att paret Pettersson har två så tunga uppdrag som kommunstyrelsens ordförande och som ordförande i Bygg-Miljö och Hälsoskyddsnämnden. Dessutom är det så att fru Pettersson ska utöva tillsyn över herr Pettersson genom kommunstyrelsen. Illa har många sagt. Ännu så länge finns inga tecken på att Pettersson lämnar sitt ordförandeuppdrag.
images-3-1Nu florerar det olika meningar om vad som fått herr Pettersson att lämna kommunstyrelsen. Mårtenssons meningar har skrivit om Jonas Nilssons återinträde i politiken i flera poster, länk. En mera konspiratorisk orsak är att herr Pettersson genom sin avsägelse skapar en plattform för den nyvalde moderatordföranden Jonas Nilsson. Frågan blir i ett sådant fall hur folkpartiet och kristdemokraterna kommer att reagera på detta. Hittills har man bara sagt att man inte har några synpunkter på Jonas Nilsson som föreningsordförande i moderaterna. Att Nilsson skull försöka sig tillbaka till kommunalpolitiken har hittills betraktats som allt för osannolikt. Därför har man inte velat diskutera hypoteser.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar