07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Missnöjet mot Nilsson växer

Missnöjet med moderaternas lokale ordförande Jonas Nilsson växer. Numera uppträder han i olika sammanhang med hela sitt namn: Per Carl Jonas Nilsson. Anledningen till att Jonas Nilsson inte längre räcker kan man undra över.

Jonas alias Per Carl Johan har meddelat att anledningen till att han åtog sig uppdraget som ordförande i den lokala moderatföreningen var enbart ”för att hjälpa Monica Pettersson” dvs kommunstyrelsens ordförande.

Mårtenssons meningar har talat med medlemmar av den lokala partistyrelsen som uttrycker sitt missnöje med Nilssons oengagerade ledarskap. En person som önskar vara anonym säger att vederbörande inte skulle accepterat att bli vald om man visste hur det kommit att bli. ”Detta är flera steg tillbaka och inte roligt”, menar samma person.

Bland koalitionskollegorna uttrycker man sin oro över att Monica Pettersson konsulterar Nilsson allt mer i olika frågor och delvis använder sig av Nilssons osmidiga ledarstil.

Det känns som om ledarskap i Värmdö politiken återigen har blivit en fråga om att peka med hela handen, säger vår källa. Det blir allt mindre av dialog och mer av order och konflikter. Samma centralt placerad ledande koalitionspolitiker säger att utvecklingen går åt fel håll. ”Nilsson har inte ändrat sin ledarstil, den som han med buller och bång fick avgå för.”

Bland moderata väljare som vänt sig till Mårtenssons meningar är reaktionerna på Nilssons återkomst påfallande negativa. Man önskar förändring och ett gott ledarskap säger en mångårig moderat väljare. En annan säger sig inte kunna rösta på moderaterna med Jonas Nilsson på en ledande position inom det lokala moderata partiet.

Vad som kommer att ske med Nilsson är oklart. Det enda som är klart är missnöjet med honom.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar