05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vårdaktören Sensia får företagsrekonstruktion

En av de privata vårdaktörerna, Sensia har begärt och beviljats företagsrekonstruktion, länk, länk, länk.

Siffrorna för koncernen talar sitt tydliga språk. Man har inget eget kapital. Detta är ingen nyhet. Verksamheten har bedrivits utan eget kapital ända sedan 2011. Det är självklart mycket säreget. Skulderna uppgår till hisnande 211 miljoner att jämföras med en omsättning på 555 miljoner kronor. Det finns anledning tro att skuldberget är ett resultat av en allt för yvig förvärvsstrategi.

Debatten om privata aktörer inom vården har fokuserat på ägarnas långsiktighet. Däremot har man inte debatterat vilka krav man ställer ekonomiskt på ägare av vårdföretag. Tillräckligt med eget kapital för uthållighet borde vara minst lika viktigt.

I riskkapitalsammanhang blir ofta de egna kapitalet försumbart. För vårdföretag lämpar det sig illa. Listade patienter på en vårdcentral utsätts för onödig risk om vårdkoncernerna inte har tillräckligt med kapital för att säkerställa uthållig drift. Här borde landstingen ställa krav. Det är dags att debatten nyanseras och fokuserar på patienternas behov. Vem som är ägare och hur länge spelar oftast mindre roll. Att uthålligheten finns är däremot högst väsentligt. Basen måste självklart vara god vårdkvalitet.

En annan faktor som allt kommer i fokus när privata vårdcentraler har problem är att privata och offentliga aktörer inte tävlar på samma villkor. De offentliga kan gå med förlust utan att det ger några konsekvenser. Ersättningarna borde vara så utformade att både de privata och offentliga vårdgivarna kan driva vård av hög kvalitet. Här finns det utrymme för bättre system och upphandlingar.

Sensias kris visar på att expansion måste bygga med en sund kapitalstruktur i botet,

KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL tip 2012-12 2011-12 2010-12
Antal anställda 450 394 123
Omsättning (TKR) 555 240 268 363 55 072
Res. e. finansnetto (TKR) -75 375 -40 983 -13 728
Årets resultat (TKR) -74 295 -34 135 -11 006
Summa tillgångar (TKR) 211 720 228 220 83 050
1px
1px
Vinstmarginal -12,51 % -13,69 % -22,41 %
Kassalikviditet 27,89 % 45,57 % 41,04 %
Soliditet -12,95 % -1,62 % 7,71 %

 

SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
Eget kapital (TKR) -27 408 -3 691 6 403
Minoritetsintressen (TKR) 119 91 0
Avsättningar (TKR) 6 211 0
Långfristiga skulder (TKR) 30 595 100 279 33 979
Kortfristiga skulder (TKR) 208 408 131 330 42 668
Skulder och eget kapital (TKR) 211 720 228 220 83 050

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar