07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Cirkus Swedbank

Swedbanks historia är fylld av kriser.

Anders Sundströms och Folksams inträde i banken skedde mars 2009. Swedbanks aktie hade fallit med 60% i värde. Några av Sparbanksstiftelsen var konkursmässiga och deras aktier tvångssåldes till Folksam. Försäkringsbolaget var långivare. 45 miljoner aktier överfördes från stiftelserna till Folksam. Samtidigt genomfördes en nyemission. Efter detta stod Folksam som ägare till 15% av aktierna i Swedbank. Idag är man största ägare med 9,25% av aktierna. Totalt äger man i dag 104.690.312 aktier till ett värde av 16,1 miljarder kronor. Avkastningen sedan 2009 har varit enorm.

Michael Wolf utsåg till VD för Swedbank i mars 2009. Han har öppet fronderat mot regeringen i olika frågor när det gällt framförallt utdelning och har i sista stund tvingats retirera. När Swedbank förra året började granskas av Dagens Industri började frågetecknen hopas sig kring Wolf och Sundström. I fokus fanns ett antal toppchefers fastighetsaffärer, styrelseuppdrag och lån. Detta utreds nu av Finansinspektionen.

Om Wolf har varit en framgångsrik verkställande direktör eller om han gynnats av en osedvanlig bankkonjunktur får framtiden utvisa. Aktiekursen för Swedbank har utvecklats bäst under perioden för alla storbanker. Då får man samtidigt ta i beaktande att banken var i kris på grund av sina Baltiska affärer. Efter nyemissionen och städningen i Baltikum har banken fått full utväxling för denna strategi. Något som Wolf inte skapade. Möjligen förvaltande han den.

Wolf var när han lämnade Intrum ett kontroversiellt namn. Vidare är hans ägande och inblandning i skandalbolaget Weavering Capital oklart, länk. Sannolikt har Wolf delvis fått ett betydligt bättre rykte än vad han förtjänat. Å andra sidan har han skött sitt jobb till belåtenhet för aktieägarna.

Nu har han fått sparken. Det har sedan utredningen som initierats av Dis avslöjanden stått klart att ”this town is not big enough for the both of us”. Sundström eller Wolf skulle bort. En storägare är alltid starkare än en VD. Utgången var därför ganska given.

De skäl till varför Wolf den 9 februari fick sparken var krystade och enligt den tillfälliga VDn Birgitta Bonnesen felaktiga.  Presskonferenserna som ordförande Sundström höll var farser eller katastrofer, länk.

Först den 12 februari kom ett klargörande. I ett pressmeddelande från banken står följande:”Swedbank bekräftar att banken ingivit en anmälan till Finansinspektionen enligt reglerna om rapporteringsskyldighet i marknadsmissbrukslagen. Skälet är att banken identifierat transaktioner som ”kan antas” utgöra brott.”

Här är det värt att notera ordvalet, ”kan antas”. En svag misstanke. Det är fullt möjligt att Sundström tagit en chans här. Wolf menar att han är utsatt för smutskastning, länk och att han själv lämnat uppgifterna som fått banken att polisanmäla honom, länk, länk.

För Sundström är saken enkel. Förundersökningen kommer att pågå över bolagsstämman, vilket gör att han med större sannolikhet än annars återväljs som ordförande i banken. Om Wolf åtalas lär Sundström hyllas för detta, länk. Om Wolf åtalas lär Sundström hyllas för detta, länk. Samtidigt Sundström har ljugit om skälen till varför han menade att Wolf skulle sparkas. Det hade han inte behövt göra. Förtroendet hos en del aktieägare är mer eller mindre förbrukat.

Wolf har får en fallskärm på närmare 20 miljoner. Något som är högst diskutabelt om han verkligen begått ett brott. Om åtalsanmälan resulterar i att inget åtal väcks lär stormen kring Sundström tillta i styrka.

Vad Finansinspektionen kommer fram till i sin utredning om den ursprungliga skandalen vet vi inte.

Sannolikt är Sundström ordförande i Swedbank på lånad tid, länk. Kanske är det så för större delen av styrelsen.

 

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar