07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EU förslag riskerar minskar yttrandefriheten på nätet

Ytterligare ett steg är taget för att minska yttrandefriheten i den Europeiska Unionen. Ett EU-utskott sa häromdagen ja till ett förslag om länkskatt och förhandscensur, länk. Återigen är det fria internet allvarligt hotat.

Henrik Alexandersson har skrivit om frågan på Mårtenssons meningar, tidigare,länk.

Förslaget kritiseras framförallt för två punkter.

En artikel 13 som slår fast att sociala medier, som till exempel Mårtenssons meningar själv ska se till att upphovsrättsägares verk inte sprids av deras användare. Det ska ske genom att till exempel använda ett filter som gör att privatpersoner inte kan ladda upp material man inte äger upphovsrätt till, som videoklipp och foton.

Det andra kraftigt kritiserade förslaget, handlar om att skydda nyhetsmediers upphovsrätt. Det kan komma att försvåra för kommersiella aktörer att sprida till exempel artiklar utan att källan tjänar pengar på detta. Sannolikt innebär det en licensavgift för att länka till en nyhetsartikel.

Självklart är detta steg tillbaka. Yttrandefrihet och spridning av information på internet kräver regler som är i samklang med principerna på internet. De föreslagna reglerna går i motsatt riktning.

I Sverige finns lite diskussion om denna mycket  viktiga försämring för vanliga medborgare. Ännu så länge är loppet inte kört, men det krävs att det bildas opinion mot förslaget.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna