07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

FRA shopen öppnar igen

Regeringen meddelade i samband med riksmötets högtidliga öppnande att man kommer att lägga fram ett förslag som ger säkerhetspolisen och rikskriminalpolisen möjlighet att beställa signalspaning av FRA, länk,  länk, länk. Detta innebär [...]

Regeringen på fildelarjakt

Regeringen vill göra det enklare att jaga fildelare på nätet, länk.Operatörerna ska bli skyldiga att lämna ut ip-adresserna för alla typer av brott.Tidigare krävdes det fängelse i straffskalan för att ip-adresserna skulle kunna lämnas [...]

Datalagring + INDECT, vi får hoppas att det aldrig blir sant

Hur stor ska de privata sfären vara för den enskilde medborgaren? Ofta har vi diskuterat om den ska vara stor eller liten. Med datalagringsdirektivet går den mot att bli så liten att vi kan böja tala om närmast obefintlig. I en artikel [...]

Politikerkompetens: Låt mig läsa vad du skrivit så kan jag säga vem du är

Göran Widham lyfter fram okunskap och inkompetens som ett problem i det politiska ledarskapet. Som ett sätt att får en uppfattning hur det står till med kompetensen kan man läsa vad våra folkvalda skriver. Vi får tyvärr säga i den mån [...]

Riskdagen: varning för tsunamin!

Det är lättare att skydda sig mot den typen av tsunami som finns på sjön än av de lagar som stiftas av riksdagen och som skapar en tsunami mot integriteten. Det är slutsatsen av den artikel som docenten Lars Melin skriver i SvD i dag, [...]

FRA: Sista Sovjetstaten

Björn Rosengren sa en gång att Norge är den sista Sovjetstaten. Nu reagerar till och med denna stat på utvecklingen i Sverige. Man misstänker att Norska medborgare bli övervakade via Sverige. Det Norska samhället protesterar mot det elände [...]

Politikerna agerar som i vilda västern.

Många politiker verkar se sig som nutidens cowboys. Det gäller att lägga under sig mera land, virtuellt och reellt. Ett nytt och ännu inte erövrat land ligger framför dem. Här finns bara de regler som invånarna i denna värld har. Det [...]

Har Göran Hägglund blivit internetliberal?

Göran Hägglund går till storms mot storebror i en debattartikel i Dagens Nyheter, länk. Han går också till storms mot de tendenser som finns individuellt inom var och en av oss. Det är vällovlig och intressant. Stundtals är det faktiskt [...]

Regeringen försöker bryta mot Europakonventionen med uppsåt

Sverige har undertecknat ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” I den står bland annat följande: Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv 1. Var [...]

Freedom not fear måste gälla för alla i samhället

Läs Oscar Fredrikssons anförande vid manifestationen Freedom – Not Fear, länk. Passar samtidigt på att återigen publicera min bloggpost om socialtjänsten, integritet – effektitivtet som ansluter till Oscars resonemang. Här [...]