06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommuns ledning utmanar

Det är svårt att säga vad som ska gå fort och vad som kommer att ta lång tid i Värmdö kommun. Nu har kommunstyrelsen fått de återremitterade ärendena om bokslut och ansvarsfrihet på sitt bord. Allt är upplagt för att dessa i många [...]

Värmdö kommuns ledning utmanar

Det är svårt att säga vad som ska gå fort och vad som kommer att ta lång tid i Värmdö kommun. Nu har kommunstyrelsen fått de återremitterade ärendena om bokslut och ansvarsfrihet på sitt bord. Allt är upplagt för att dessa i många [...]

Skandalen kring Värmdövallen tar ny vändning

Vissa områden i samhället bygger på förtroende. Två sektorer som särskilt bygger på detta är bank och politisk verksamhet. Kommunens finansminister Anders ”Ankan” Bergman kommer från bank, vilket han ofta brukar framhålla [...]

Domen över de ansvariga i skandalen kring Värmdövallen har kommit

Hänt i Värmdö Nu sätts det punkt för en av de stora skandalerna i Värmdö kommun, skandalen kring Värmdövallen AB. Värmdö kommuns revisorer har redan tidigare beslutat granska hanteringen. Märkligt nog har man begränsat granskningen [...]

Skandalen kring Värmdvallen fortsätter

Hänt i Värmdö Skandalen kring Värmdövallen AB fortsätter och fördjupas. Nacka Värmdoposten börjar nu följa bloggens exempel om mera kritiskt granska affären. Det är bra. Två artiklar i ärendet är lovande, länk, länk.Att ledande [...]

Nya turer i skandalen kring Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö Onsdagen den 16 januari sammanträdde Värmdös regering, kommunstyrelsen. Man beslutade om att stödja Evlinge ridklubb med en miljon genom en sorts förskottering av  medel. Definitivt beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige [...]

Bergman hemlighöll centralt kontrakt i debatten om Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö Ett hittills okänt dokument förklarar varför kommunen vill köpa Värmdövallen ABs fastighet. Förklaringen är att kommunens förpliktelser gentemot Värmdövallen inte bara är 31 miljoner i borgen. De är ytterligare [...]

Ytterligare nya turer i skandalen kring Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö Just när det flesta trodde att skandalen kring Värmdövallen AB skulle få ett slut händer något nytt. Det är dags för ytterligare en ny tur i skandalen om Värmdövallen AB. I ett brev publicerat på Värmdö IFs hemsida, [...]

Nya turer i skandalen om Värmdövallen AB

Hänt i Värmdö På onsdag den 9 januari sammanträder både kommunstyrelsen, länk och kommunfullmäktige, länk för att ta ställning till att köpa skandalbolaget Värmdövallen ABs byggnader. Det är två hastigt sammankallade extra sammanträden. Till [...]