07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Amie Kronblad är en av de mera centrala gestalterna i det lokala folkpartiet i Värmdö kommun. Hon är i kraft av en vice ordförandepost i finansieringsnämnden för utbildning en av de mera inflytelserika politikerna i vår kommun. Hon har kunskap om skolan och det är bra. Kompetens och erfarenhet ökar chansen för att man fattar kloka beslut. Hon personkryssades in i fullmäktige som en av två folkpartister. Det inger respekt.

Vad som understundom kan bli lite konfunderande är hennes förhållningssätt på sin blogg. Då vill vi gärna notera att när hon skriver om jämställdhet och feminism blir denna blogg inte konfunderad.
I den senaste bloggposten skriver honom om kompetens och varför man blir politiker, länk. Kontentan av postningen är att hon både är kompetent och har ädla motiv. Där talar hon om att kärleken till hembygden är en av många ädla drivkrafter. Underförstått menar hon att andra inte har dessa ädla avsikter. Det kan i och för sig vara sant. Däremot blir det mera problematiskt att framhålla sig som driven av det goda utan att definiera vad det är. Hon gör heller inga försök att definiera vilket mera specifikt ont hon tar ställning mot. Därigenom blir hon lite svår att ta på fullt allvar och det tror bloggen att hon faktiskt vill.
I svepande ordalag skriver hon i bloggposten, länk dessförinnan om konflikterna i folkpartiet. Även här är hon för det goda och mot det onda. Inte svårt att sympatisera med. Däremot är det intressant hur hon ser på det lokala partiets demokratisyn när 14 ja röster mot tre nej röster och 6 som avstår närmast klyver partiet. Hon refererar situationen så här:” Vi hade en förtroendeomröstning angående en partikamrat efter en karusell av personliga påhopp, JK anmälningar mm. En del har utspelat sig i media, eller iallafall vissa utvalda bitar.” och fortsätter: ”Trätan handlar om kommunalrådsuppdrag, inspelade samtal, trakasserier, kamp om andra förtroendemannauppdrag, och sätt att förfara med motioner med mera.”

Referatet indikerar att hon är observatör och inte aktör. Det stämmer inte hon är i allra högsta grad en av aktörerna, även om hon inte är huvudaktör. En del av konflikten rör hur högt i tak det får vara i partiet. Där borde ett liberalt parti ha extra högt i tak. Om någon anser sig kränkt enligt brottsbalken eller grundlagarna torde det inte vara speciellt liberalt att överpröva detta innan rättssystemet sagt sitt. Man kan naturligtvis säga att alla som anmäler något är rättshaverister. Frågan är bara om det är så enkelt. Bloggen menar att det är långt mer komplext än så. Visst finns det rättshaverister som anmäler i tid och otid, men det finns också legitima anmälningar. Hur man utövar sitt förtroendemannaskap torde vara mycket upp till var och en att uttolka, Det viktigaste är kanske att den förtroendevalde finner sitt eget uttryck.
När det gäller konflikten i folkpartiet står två skolor mot varandra. Bergmanianerna som kräver tystnad och inte menar att det finns utrymme för soloinsatser. Markstedtianerna menar att allt ska vara offentligt och ser partiet som ett närmast atonalt cluster.

Frågan är var står fru Kronstedt?
Hon bör för att bli trovärdig vara något annat än distanserad och bara god.
Det krävs att man är konkret och tydlig också.

Bloggen har sagt det tidigare Amie Kronstedt kan vara ett lovande inslag i Värmdöpolitiken. Då krävs mera tydlighet och drivkraft.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar