07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Faller med de två fängslade journalisterna från Sverige väcker känslor. Regeringen har utnyttjat sin resurser för att få ut dessa två män. Både statsminister Reinfeldt och utrikesminister Bildt har agerat så som varje rättsstat gör. Man försvarar sina medborgare oavsett politisk åskådning och avsett vad vederbörande gjort.

Det märkliga i hela denna historia är att hjältarna är Johan Persson och Martin Schibbye har blivit hjältar. På vilka meriter kan man fråga sig? I grunden är de närmast samhällsomstörtande i sin syn på det svenska samhället. Deras mål var att avslöja påstådda ogärningar begångna av ett svenskt oljebolag, som är noterat på svensk börs.

Man kan undra över varför dessa svenska marxister överhuvudtaget ville lämna ett land som representerar en politisk inriktning som de själva företräder, länk?
De har uppenbart tagit sig in i landet illegalt. Därför borde dessa båda vara att betrakta som kriminella. Deras uppsåt har inte varit att beskriva den Etiopiska regeringen och deras övergrepp. I svenska medier har inga frågor ställts om var de etiska gränserna går för journalistiskt arbete, sett i ljuset av Perssons och Schibbyes aktiviteter.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar