05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Budgetprocess på upploppet i Värmdö kommun

Hänt i Värmdö
Nu drar det ihop sig för politikerna i Värmdö.
Det är dags att fastställa budgeten för år 2013.
I Nacka Värmdö Posten är politikerna i koalitionen närmast lyriska över vad man åstadkommit, länk.

Medborgarna kan undra varför diskussionen om budgeten inte förts ut bland medborgarna?
I stället har budgetarbetet skötts i slutna rum. Några få ledande politiker har stakat ut kursen. Att man sedan talar om ha mer av medborgardialoger kan man undra.
Denna fråga är viktig för medborgarna, men de bjuds inte in.

Bloggen menar att kommunen borde anordna medborgardialog inför varje budgetprocess. Det skulle vara ett sätt att visa respekt för medborgarna/väljarna. Ett sätt att sätta dem främst.

Värmdös skulder kommer att öka med mellan 300-400 miljoner kronor, minst om koalitionens budget för 2013 blir godkänd. Vid utgången av 2010 hade Värmdö kommun skulder på 2,4 miljarder. Ett år senare är skulderna över 3 miljarder.  Koalitionen har inte hållit plånboken. Skulden kan uppgå till drygt 3,2 miljarder redan vid utgången av 2012. Med den budget koalitionen nu lagt kommer medborgarna att ha skulder på i storleksordningen2013 kan skulderna ligga mellan 3,5 och 3,7 miljarder kronor.

Bloggen har tidigare skrivit om problemet med Värmdös galopperande skuldsättning, länk.

Skuldsättningen har på kort tid gått från 75.000 kronor per innevånare till 89.000 kronor, när skulderna ligger på 3,5 miljarder. Det lär ske någon gång efter årsskiftet.

Budgeten för 2013 andas optimism. Det verkar som om krisen i världen inte kommer att nå till Värmdö. Några krisreserver finns inte. Man har inte tagit höjd för vare sig hastigt fall i skatteintäkter eller snabbt ökade bidragsbehov.

Sedan kan man undra över många poster i budgeten. En av dem är hur man kommit fram till att satsa 100 miljoner på ett vindkraftverk. Analyser som kommunen själv har beställt visar att en investering just nu är riskabel, rent ekonomisk. Samtidigt kommer investeringen att finansieras till 100% med lån.
Många skulle nog önska att man väntat något för att vara säker på ekonomin. Att spara energi under mellantiden skulle säkert varit mera ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.

En annan investeringspost och delvis driftspost är cykelbanor.
Värmdö kommun ska under 2013 satsa 19,1 miljoner på nya gång- och cykelbanor. Anslaget ökar år från år. Alla politiker verka tycka detta vara en självklarhet.

En fråga man borde ställa sig är: har man utvärderat de tidigare investeringarna?
-Vet man att satsningen är ekonomiskt försvarbar?
-Vet man att satsningarna sker på rätt ställen, sett ur användarnas synvinkel?
Det borde vara självklart att man sett hur de tidigare investeringarna slagit ut.
Därefter borde det vara rimligt att satsa. Så som man gör nu kan man lätt få uppfattningen att man är en smula lättvindig med skattebetalarnas pengar.

Bloggen är medveten om det. Man får inte ifrågasätta ”miljöinvesteringar”. Just därför ställer bloggen frågorna ingen annan vågar ställa.

Fotnot: Bloggen är medveten om att för närvarande är cirka 1,3 miljarder av Värmdö kommuns skulder räntebärande skulder. Resten av skulderna är inte direkt räntebärande, men kan ändå öka genom uppräkning. Ett exempel på detta är vissa pensionsskulder. I diskussionerna om Värmdös skuldsättning är det viktigt att ha totalskulden som utgångspunkt för alla resonemang. Många politiker ”mörkar” totalskulden.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar