07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Siffror och reflektioner efter Europaparlamentsvalet

När man analyserar siffrorna i Europaparlamentsvalet visar de på en sorts geografisk utjämning. Fi och miljöpartiet är storstadsfenomen som sprider sid utanför storstadsregionerna. Sverigedemokraterna gör en resa från den skånska landsbygden norröver. Man finns numera i storständerna.

Det är värt att komma i håg att Fi hade redan vid förra valet 2,2% av väljarna. Nu attraherade man 5,49% av väljarna. Sverigedemokraternas 3,27% blev 9,67% av rösterna. Kvinnor och män väljer partier olika i detta val. Ett förhållande som diskuterats ganska lite.  Det gäller inte bara Fi och Sverigedemokraterna.

Riksdagsvalet i höst blir långt mer spännande än vad någon kunnat ana. En ny ingrediens är framgångspartiernas hybris. Det kan bli den stora utmaningen när det gäller att få en stark regering

FI och miljöpartiet är storstadsfenomen. Där det finns rejält med asfalt finns det miljöpartister och Fi-anhängare. Dessa partier har fångat upp bland annat eskapistiska strömningar. Låt oss ta några exempel. I Göteborg hade miljöpartiet vid förra EU valet 15,35% av rösterna. I detta val fick man i Göteborg 18,08%. Fi gick från 3,31% till 10,49. Å andra sidan har vi Sverigedemokraterna som gick från 3,19% till 7,96.

Notabelt är att socialdemokraterna minskar i Göteborg från 20,45 till 17,73%. Socialdemokraterna gör ett betydligt sämre resultat i Göteborg än i Sverige. Moderaterna minskar från 19,79 till 13,62%. För moderaterna följer Göteborg ganska exakt partiets rikstrend.

I Skåne är Sverigedemokraterna starka. Man får  13,41% mot förra valets 6,54%. Socialdemokraterna gör en måttlig tillbakagång, om än större än i riket.  Man går från 22,22% till 21,02%. Moderaterna minskar mer än i riket. Man minskar från 22,92 till 13,41%. Feministiskt initiativ ökar från 2,75 till 5,36%. Miljöpartiet ökar från 9,62 till 15,12%. I Malmö stad ökar Fi från 4,53 till 9,12%. Miljöpartiet ökar mer i Malmö än i Skåne. I Lund blir man största parti med hela 22,77%. På den Skånska landsbygden har Sverigedemokraterna stort stöd. Mellan 18 till 24% av de röstande talar sitt tydliga språk.

Motpolen finns i Norrbotten. Sverigedemokraterna fanns knappt här 2009. 1,85% har blivit 8,13% i detta val. Sverigedemokrater finns numera från söder till norr. En sorts geografisk utjämning. Samma tendens kan man se i storstäderna i hela. Där finns det numera sverigedemokrater. Även om kärnan hos sverigedemokraterna finns på den Skånska landsbygden.

Feministiskt initiativ ökar visserligen från 1,64 till 4,59% i Norrbotten. Partiet är ändå tydligt ett storstadsfenomen.

Socialdemokraterna ökar i Norrbotten från 39,57 till 40,67%.

I Stockholms stad blir miljöpartiet störst med 21,76%. 16,79% hade man vid förra EU valet. Fi ökar från 4,53 till 10,54%. Sverigedemokrater finns även här. Från 1,6% till 5,3% visar på det. På vissa håll i Stockholm behåller moderaterna sin ledartröja, men går kraftigt tillbaka. I Stockholms län får moderaterna 17,63% jämfört med 24,85%. Utmaningen för moderaterna är att i riksdagsvalet hålla sitt starkaste regionala fäste, Stockholms län. Gör man inte det kan det gå riktigt illa. Socialdemokraterna går marginellt framåt i både Stockholms stad och län.

Dörrknackning som ska lyfta både socialdemokrater och moderater inriktas på kvantitet. Antalet besök räknas. Det finns anledning att fundera på om inte kvalitet också borde tas med i denna kalkyl. Alla besök är inte framgångsbesök.

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar