05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rösta för ett bättre Värmdö

Under de senaste åtta åren har Värmdö styrts av en borgerlig allians/koalition ledd av Värmdömoderaterna.

Skandalerna har avlöst varandra, bland de senare märks sveket mot de boende i Charlottendal, som inte får den förskola de utlovats utan istället en höghusbyggnation. Skövlingen av naturen i Kolvik är ett annat exempel, där följer man inte ens följer de detaljplaner man drivit igenom.

Därtill kommer det förhållandet att skolorna inte blir bättre utan  sämre, trots att man redan under förra mandatperioden tog som målsättning att Värmdös skolor ska bli bland de bästa i länet till 2014. Man tar inte heller hand om de många gamla som behöver samhällets stöd i form av vårdboende, utan säljer istället platserna till andra kommuner. Ett tydligt bevis för detta är att överlevnadstiden på de särskilda boendena idag är i snitt endast 6 månader.

Som i grunden borgerligt sinnad blir man beklämd över hur dåligt majoriteten sköter sitt uppdrag och hur lite valuta kommuninvånarna får för den höga skatten.

Samtidigt finns det ett parti som har såväl engagerade som kompetenta medarbetare, nämligen socialdemokraterna. När de också har många bra idéer för att rycka upp Värmdö ur det träsk kommunen hamnat i har jag valt att gå med i detta parti. Får vi förtroendet att styra kommunen efter valet kommer vi att se till att våra skolor blir bland de bästa i länet, vi kommer även att satsa på skolor av varierande storlek, bland annat Kyrkskolan. Våra gamla kommer att bemötas på ett helt annat sätt än för närvarande, där det är deras behov som kommer bli styrande för våra åtgärder. Sist men inte minst kommer vi att satsa på Värmdös näringsliv, en för närvarande sorgligt eftersatt del av kommunens verksamhet. De förändringar vi kommer genomföra kommer utan undantag att föregås av verklig medborgardialog, där alla intresserade ska ha möjlighet att påverka.

För att dessa förbättringar ska kunna uppnås krävs emellertid att så många Värmdöbor som möjligt röstar på oss. Man behöver faktiskt inte rösta på samma parti i alla valen. Man kan rösta på ett parti i riksdagsvalet och ett annat i kommunvalet. Redan sedan tidigare är röstsplittringen mycket stor i Värmdö, där många som röstat borgerligt i riksdagsvalet har röstat på socialdemokraterna i kommunvalet. Fundera över den möjligheten du också för ett bättre, mycket bättre Värmdö.

 

Henrik Paulsen (S),  kommunfullmäktigekandidat

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar