06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Artipelag gör miljonunderskott

Konsthallen Artipelags första verksamhetsår blev på många sätt en succé rent konstnärligt. Hallen har etablerat sig och är erkänd. All heder åt makarna Lillemor och Björn Jacobsson för detta. Det man skapat är unikt och spännande.

Ekonomin däremot väcker frågor. Intäkterna för konsthallen blev 37,9 miljoner. Rörelseresultat blev hela  77,07 miljoner minus. Med skulder till banker på cirka 112 miljoner kronor gäller det att familjen Jacobsson är uthållig. 96 miljoner fick konsthallen i tillskott från moderbolaget det verksamhetsår som slutade sista april 2013. Konsthallens verksamhet bygger på att bolaget Babybjörn har uthållighet att finansiera detta kulturprojekt. Under samma period tjänade företaget Babybjörn 80 miljoner efter finansnetto. Resultatet efter skatt var 58 miljoner.

Hur som helst visar detta på att verksamheten i konsthallen Artipelag inte är långsiktigt uthållig med en så stor kostnadskostym som det första verksamhetsåret. Ungefär hälften lär fungera. Mer pengar finns nämligen inte att disponera årligen i ”Babybjörn systemet”. Nu blir utmaningen för konsthallsledningen att öka sponsorsintäkterna och få dit ännu fler besökare. Annars får man kanske utnyttja några av de outnyttjade byggrätterna det står om i årsredovisningen.

Enligt moderbolaget i ”Babybjörn koncernen”, Lillemor Designs årsredovisning fick man koncernbidrag på 75 miljoner från Babybjörn bolaget. Däremot är det inte korrekt att man skrev ned aktier i Artipelag som det står i årsredovisningen på 96 miljoner. Stället lämnade man ett koncernbidrag på 96 miljoner till konsthallen Artipelag. Moderbolaget Lillemor Design har gått i borgen för Artipelags bankskulder på 112 miljoner kronor. Lillemor Designkoncernen redovisar ett resultat på blygsamma 1 miljon kronor. Stora avskrivningar på 16 miljoner tynger resultat, vilket gör att koncernens resultat ser lite sämre ut än vad det i verkligheten är.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar