06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Infrastruktur, misstag och lärande

Svds ledarblogg rapporterar om starten för byggande av citybanan i Stockholm. Man diskuterar risken att konventionella lösningar vinner över nydanande och att man upprepar gamla misstag.

Infrastruktur ä viktigt. Den spårbundna trafiken måste fungera bättre än den gör i dag.
Det är sorgligt att vi nu slår i kapacitetstaket. Konsekvenserna blir förseningar och irriterade resenärer. 
På infrastrukturområdet har Alliansregeringen fått överta ett dåligt ledarskap av den tidigare regeringen. Nu måste vi både våga planera framåt och avsätta pengar för att skapa ekonomiskt och klimatmässigt försvarbara lösningar.
Här måste politikerna våga tänka nytt och tänka större. Privata aktörer måste också inviteras på ett helt annat sätt än vad som sker i dag.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar