05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Donald Trump story

Så kom då domstolens avgörande om Donald Trump kan ställas inför rätta. En appellationsdomstol menar att han inte stod över lagen. Domstolen menar i sin dom att Trump brutit mot lagen och kan ställas inför ett åtal . Självklart är inte Trump nöjd med detta utan överklagar domen till högsta domstolen i USA.

Effekten av detta är att själva rättegången skjuts upp tills högsta domstolen sagt sitt. Frågan är om rättegången mot Trump kan hållas före presidentvalet den 5 november i år.

Det är uppenbart att Trump vill skuta domstolsförhandlngarna till efter presidentvalet. Om han är vald till president och rättegångarna ska hållas då är det högst oklart vad som sker med rättegångar. En del talar för att det då inte blir rättegång mot honom.

Frågan är om det blir några domstolsförhandlingar mot Trump före valet eller om förhandlingarna måste skjutas till efter valet. Det förefaller vara Trumps strategi. Fortsättning lär följa.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna