05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

IPRED: du ökar inte försäljningen genom att bli ovän med kunderna

Anders Mildner skriver i Sydsvenskan skriver om upphovsrätt i en artikel. Scaber Nestor skriver i en bloggpost om köpbojkotten mot upphovsrättsindustrin.

 

Det verkar som om upphovsrättsindustrin har förlorat greppet. Som alla företag och branscher i kris följer de ett mönster. Man ser nedgången. Intäkterna faller. Sedan agerar man ologiskt.
Första steget blir att laborera med priserna. Hur förändras lönsamheten av höjda respektive sänkta priser? Det stadiet har upphovsrättsindustrin passerat. De experimenten har man avslutat.
Andra steget är att strukturerna förändras. Företag köps, säljs, slås samman och läggs ned.
Den processen har pågått och pågår fortfarande på upphovsrättens område.
Kunderna köper fortfarande inte mer.
I detta läge börjar det bli dags för ett vägval. Här kan man välja en expansiv strategi eller en defensiv strategi. 
En offensiv skulle varit ökad FoU, ökad affärsutveckling och mer marknadsföring. Vi kan kan också kalla den strategin för att charma kunderna. Den strategin har upphovsrättsindustrin valt bort.
En defensiv strategi är att söka öka intäkterna på annat sätt än genom kunders fria val. 
Här är ökat lagskydd en del i strategin. En annan del i en sådan strategi är att använda domstolarna. Man stämmer nydanare, utvecklare och entreprenörer, man stämmer kunder. Detta är den strategi som upphovsindustrin valt. Vi kan kalla den för att skrämma eller göra sig ovän med kunderna. I det långa perspektivet är denna strategi alltid en förlorarstrategi.
Ett exempel från litteraturen på att bli ovän med sina kunder finns hos huvudpersonen i romanen ”Dumskallarnas sammansvärjning”, utgiven 1980. Huvudpersonen skäller ut sina kunder och använder okvädesord mot dem trots att de fått fel varor. Som prosa är det underbart roligt. Som verklighet är det förfärligt. Läs gärna boken, som skrevs av John Kennedy Toole. Boken fick Pulitzerpriset postumt 1981.
Om du har en tjänst eller produkt måste din kund gilla dig, mer eller mindre. Om du är ovän med din kund öppnar det för alternativ och konkurrenter. Ett sådant exempel kan vi se med synen på Microsoft. Eftersom den har varit så negativ hos många kunder har Apple kommit tillbaka. Det har man gjort av egen kraft, men man har på marginalen fått hjälp av den ibland negativa synen som kunder har haft på Microsoft.
En bransch som försöker hitta intäkterna hos politikerna genom direkta eller indirekta stöd är på väg utför. IPRED lagstiftningen är inget annat än en form av subventioner till upphovsrättsindustrin. I alla andra lägen talar nämligen industrin om att marknaden klarar sig själv. 
Enbart när läget är hopplöst ropar man på statligt stöd. Upphovsrättsindustrin ställer sig i samma kö som den svenska varvsindustrin,  finansnäringen och bilindustrin. 
Det luktar inte gott.

Strategin med att söka stöd gör att produkten eller tjänsten i det långa loppet kommer att betraktas som en ”offside” av kunderna.  ”Bollen” blir inte längre spelbar.
Själv håller jag ögonen öppna för marknadsaktörer som vill bli vän med mig.
Dem gillar jag att handla hos och av. Helst ska det vara kul att handla av en aktör och deras produkter tjänster ska ha en bra, god känsla.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar