06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Maud Olofsson på politikerpuben

Så var det dags för Maud Olofsson att bli utfrågad av politikerbloggens, länk politikerspub på restaurang Victoria i Kungsträdgården. Frågorna rörde allt från centerns ibland diffusa profil, till Maud Olofssons ledarskap. Mindre rörde frågorna vilket politik som centern vill föra.

Partiledaren kontrade med att berätta att hon levererat. Bland annat har det genomförts 172 åtgärder som har förbättrat för företagare. Det är en åtgärd i veckan. Ett riktigt bra facit.
Svensk bilindustri var ett fokus frö utfrågarna. Det rörde sig mycket om Volvo, SAAB och dess ägare.
På frågan om varför centern kan upplevas som otydlig sa Maud Olofsson att det berodde på att hon tvingats fokusera på att rädda Sverige. Då har partipolitiken kommit i skymundan, menade hon. På samma sätt blev det denna kväll. Frågorna var antingen på övergripande krisledningsnivå eller överdrivet banala och små. Partipolitikern Maud Olofsson fick lite plats.
Trots förutsättningarna var Maud Olofsson slagfärdig och ibland humoristisk. Hon gör inte längre någon hemlighet av att hon är drivande, otålig och stark. Hon står upp för den sidan av sig själv och erkänner den. Det gör att hon känns genuin.
För att centern ska lyckas i valet krävs att partipolitikern Olofsson får träda i förgrunden och räddaren av Svensk industri får träda i bakgrunden.
Här ligger en inte obetydlig del av centerns utmaning i valrörelsen.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar