05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nej till Bodströms storebrorspolis

Thomas Bodström vill skapa en superpolis, länk, länk. Det ska ske genom att man slår ihop SÄPO, rikskrim och Ekobrottsmyndigheten. Den nya myndigheten ska heta Reko. Enligt Bodström är de andra rödgröna positiva till detta förslag.

Att polisen är geografiskt styrd är ett problem. Alliansregeringen vill att de regionala självständiga poliserna ska bli en myndighet. Det är bra. det minskar revirproblemen.
Däremot är Bodströms förslag djupt oroande för rättssäkerheten. Terroristbekämpning och andra grova brott ska självklart beivras. Samtidigt finns det alltid en risk för att den hemliga delen av polisen blir allt för stor. I kölvattnet till detta kommer lätt krav om nya integritetskränkande lagar och ökad risk för rättsövergrepp. Den här typen av överväganden har inte oroat Thomas Bodström tidigare och uppenbarligen inte nu heller.
Steg ett är att den geografisk uppdelade polisen blir till en samlad Svensk polismyndighet. Terrorbekämpning och kamp mot grov kriminell verksamhet ska vara liten samlad och effektiv. Stordriftsfördelar finns inte på detta område. I stället överväger de negativa effekterna.
Säg nej till Thomas Bodströms förslag om att bygga ut Bodströmsamhället.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar