06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EU: Gör om, gör rätt – eller gå ur!

Något intressant är på väg att hända i svensk EU-debatt. Även om inget av dagens riksdagspartier (i dagsläget) aktivt driver frågan om ett svenskt EU-utträde – så blir rösterna mot EU:s klåfingrighet, byråkrati och centralstyrning ständigt fler i den politiska debatten. Och även om en majoritet av svenska folket fortfarande är för ett EU-medlemskap, så tycks allt fler bli skeptiska till hur unionens verksamhet bedrivs.

Själv älskar jag Europa. Därför avskyr jag vad EU håller på att utvecklas till. Det var mångfalden och den institutionella konkurrensen som en gång gjorde Europa starkt. Men idag kan man fråga sig vad det är för vits med fri rörlighet om allt ändå skall vara likadant överallt.

När svenska folket röstade ja till medlemskap, då var det till EG. Det vill säga ett mellanstatligt samarbete med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Men istället blev vi indragna i EU:s utveckling mot en överstatlig politisk union som få vill ha.

Detta gäller inte bara Sverige. Samtidigt som folken i de flesta EU-länder (till och med Frankrike har en stark EU-kritisk opinion) tycker att nu får det vara nog – så fortsätter den politiska eliten sitt fåfänga imperiebyggande. Detta skapar en spänning som riskerar hela EU-projektet, så att allt kan komma att bryta samman. I och med detta finns en uppenbar risk att barnet kan komma att åka ut med badvattnet.

EU måste rullas tillbaka till vad det en gång var: Ett mellanstatligt samarbete med fri rörlighet. Om det inte går, då bör vi bör vi på allvar fundera på om vi kan fortsätta vara medlemmar. För om EU fortsätter på samma väg som idag – då riskerar vi vår frihet, vår tillväxt och vår mångfald.

Att rulla tillbaka EU är en närmast ofattbart stor och komplicerad uppgift. Det kräver mod, uppkäftighet, sakkunskap, list och en insikt i hur systemet fungerar.

Under mina år i Bryssel och tiden jag jobbade i Europaparlamentet hittade jag i vart fall en svag punkt i systemet. Samtidigt som alla andra rusar iväg och vill reglera allt och alla – så måste man stå upp för våra grundläggande naturliga rättigheter och den demokratiska rättsstatens principer. Det var med dessa vapen vi till exempel stoppade fransmännens (och den svenska regeringens) förslag om att stänga av människor från internet utan föregående rättslig prövning. Och det är med dessa vapen – samt envishet och hög röst – som man kan hindra EU att lägga allt mer makt över människors liv under sig.

Slutligen: Så länge Sverige är en medlemsstat i EU tvingas vi leva med unionens beslut. Därför krävs en liberal EU-kritisk linje som går ut på att varje dag, i varje fråga ta strid för att hindra överföring av mer makt till Bryssel. Därför krävs ett högljutt och konsekvent försvar av individens grundläggande fri- och rättigheter. Därför måste det till ett modigt och kompetent försvar för vår yttrandefrihet, informationens frihet och ett fritt och öppet internet. Därför måste vi gå i närkamp med den byråkrati som håller på att kväva det fria företagandet och ödelägga vårt långsiktiga välstånd.

/ HAX

Disclaimer: Jag kandiderar i valet till Europaparlamentet för Klassiskt liberala partiet.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna