05282024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EU, corona och euron

EU:s krispaket handlar inte om coronakrisen som sådan – utan om att rädda euron.

Om bara något eller några EU-länder hade drabbats av corona-krisen, då hade det möjligen funnits viss logik i ett solidariskt finansierat krispaket. Men nu är alla drabbade. Alla EU-staters ekonomi har fått sig en allvarlig knäck.

Hade det bara handlat om corona-smittan som sådan – hade då inte Sverige med sina höga dödstal per capita varit mottagare av corona-stöd? Istället är vi nu nettobetalare.

Vad det egentligen handlar om är att stötta upp ekonomin i vissa euro-länder, för att rädda den gemensamma europeiska valutan. Vilket är ett projekt som svenska folket klokt nog sagt att vi inte vill vara med i. Men nu tvingas vi ändå betala notan för ett i grunden feltänkt projekt.

Nettomottagare i detta krispaket blir länder som misskött sin ekonomi. Nettobetalare blir de som har någorlunda ordning på sina affärer.

Detta är inget att förvånad över. Om man har ett gemensamt valutaområde innebär det som regel att pengar ständigt överförs från rikare delar till fattiga. Det kan kanske fungera i ett enskilt land. Men det blir betydligt mer kontroversiellt när det sker mellan olika länder. Då är solidariteten inte alls lika självklar.

Man kan även notera att krispaketet tar ännu ett steg mot att ge EU beskattningsrätt. Inte heller detta är något att förvånas över. För att fungera behöver en valutaunion även vara en fiskal union – där makten över ekonomin och beskattningen hanteras centralt.

Vilket i sin tur förutsätter att medlemsstaterna ger upp sin nationella suveränitet. Skall valutaunionen fungera – då måste de respektive medlemsstaternas ekonomier också »harmoniseras«.

Men så är det ju inte. Euro-samarbetet rymmer så väsensskilda ekonomier som Grekland och Tyskland. Portugal och Finland. Vilket skapar problem som är fullt förutsägbara. Vilket var ett av skälen till att svenska folket sa nej till att införa euron som valuta.

Men nu sitter vi där, på pottkanten, och tvingas ändå vara med och pumpa in astronomiska summor i ett feltänkt och på sikt ohållbart valutasamarbete i ständig kis – som vi själva inte är med i. Svenska skattebetalare tvingas betala för PIGS-ländernas (och en del andra länders) ekonomiska lättsinne.

It’s not a bug. It’s a feature.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna