04172021Huvudnyheter:

Okunskap är styrka?

Hänt i VärmdöFolkpartisten Amie Kronblad skriver ett blogginlägg om kompetens (okunnighet) och demokrati, länk. Hon har ”fått veta” att det är ett ”problem” att hon som ”skolmänniska” beslutar i skolfrågor.Det [...]

Grantomta: möte med demokratins vardagshjältar och hjältinnor

Hänt i Värmdö I bland blir man ödmjuk. I kväll var ett sådant tillfälle. Jag fick tillsammans med några andra politiker möjlighet att träffa föräldrarna i Grantomta. När vi satt kring bordet, blev det klart för mig: just nu [...]

Demokratidebatten: Falkvinge på fel spår

Rick Falkvinge skriveri dag en bloggpost om mänskliga rättigheter och demokrati, länk. Han skriver så här: ”Ett demokratiskt samhälle behöver inte respektera mänskliga rättigheter, och mänskliga rättigheter kan finnas utan demokrati. Demokrati [...]

De politiska ungdomsförbunden borde studeras som microorganismer

Enligt statistiska centralbyrån, SCB finns det totalt 2.133.906 svenskar i åldern mellan 7 och 25 år. Det innebär att det är 0,71% som är med i ett politiskt ungdomsförbund. Då har jag tagit de siffror som ungdomsstyrelsen publicerat [...]

Är det ung pirat som är problemet eller de politiska partierna i allmänhet?

Ledarbloggen publicerar en lista över de politiska ungdomsförbunden och ”deras bidragsberättigade medlemmar”,länk. Av artikeln vet jag faktiskt inte hur många som är medlemmar, bara hur många som är bidragsberättigade medlemmar. [...]

Partiernas legitimitet

Johan Ingerö reflekterar över EU valet i en bloggpost i dag. Helt riktigt noterar han att den interna nomenklaturan sätter sig över medlemmarnas val. Det sker med mer eller mindre hisnande och krystade argument. Lennart Sacrédus får oväntat [...]

Demokratins utmaningar

Jag var på ett boksläpp i går. Lite spännande var det.  På minglet före diskussionen blev jag varse att många tillhörde gamle SAS-chefen Jan Carlzons gäng. Det nätverk han skapade runt sig är levande, fortfarande än i dag. Carlzzon [...]

Political Open Source Management

Vad är det människor är mest förbannande på vad gäller politik och politiker?  Jag tror inte det är deras arvoden. Däremot tror jag att det är det politiska myglet. Det som sker i det fördolda. Det som inte är öppet. Det hemliga [...]

Sture Nord försvarar inte en man – en röst

Sture Nord, TCOs ordförande överger principen – en man en röst. Rösträttsrörelsen hade en gång som slagord ”en man en röst ett gevär”. Socialdemokraterna tryckte på tungt för att öka rösträtten till att gälla [...]

FRA lagen möjlig därför att partierna förlorat känselspröten

FRA debatten har av naturliga skäl fokuserat på effekterna av lagen.  Många lysande och briljanta inlägga har gjorts. Några som kan nämnas i mängden är:  Mark Klamberg, Henrik Alexandersson, Oscar Schwarz, Per Ankersjö, Magnus Andersson, [...]