06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö: Vad tjänar politikerna?

Mårtenssons meningar har tidigare publicerat vad toppcheferna i Värmdö kommun tjänar. Som jämförelse kan det vara intressant att se vad ledande politikerna fick i arvode för 2015 från Värmdö kommun. Det är värt att notera att ingen av politikerna kommer i närheten av kommundirektörens lön ( i tabellen nedanför har vi bara räknat hans fasta lön om 115.480 kronor. I verkligheten har han ett lönetillägg om 10.000 kronor extra per månad som VD i kommunens ”koncernbolag”. Inte heller får någon politiker ersättning i nivå med en sektorchef.

Enbart kommunstyrelsens ordförande tjänar med än en genomsnittlig avdelningschef. Resten av kommunalråden tjänar mindre. I många kommuner har kommunstyrelsens ordförande och ganska ofta kommunalråden lön i paritet med den högsta/de högsta tjänstemännen.

Det finns stora möjligheter att de höga chefslönerna kommer att resultera i ännu högre politikerersättningar. Kanske är det inte denna lönekarusell medborgarna önskar sig?

Anders Bergmans ersättning avser till viss del bara del av 2015.

Arvode Uppdrag Sysselsät grad % av komdir % a sekt c % av avd c
Monica Pettersson 882 776 Komstyr ordf 100% 64% 80% 113%
Annika Andersson Ribbing 711 162 Avg kom råd 100% 51% 70% 91%
Marie Bladholm 583 008 Kom råd 100% 42% 57% 75%
Karin Aaseby 548 000 Heltidspolitiker 100% 41% 54% 71%
Mikael Lindström 507 270 Tilltr kom råd 100% 37% 50% 65%
Anders Gullander 499 133 Kområd 70% 36% 49% 64%
Peder Westerlund 394 162 Pol sek 100% 28% 39% 51%
Ina Ununger 345 304 Ordf ordf (deltid) 25% 34% 44%
Anders Bergman 124 178 Ordf ordf (deltid) 9% 12% 16%

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar