06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö kommuns toppchefer kostar 30 miljoner

Värmdö kommun är sedan ett tag omorganiserat. Chef är som tidigare kommundirektören. Direkt under honom finns sektorchefer. Under dessa finns 16 avdelningschefer. Därefter kommer det inte sällan ytterligare minst en chef, ibland två och sedan kommer den som ska utföra servicen. Införandet av sektorchefsnivån kostar Värmdö kommun 8,5 miljoner kronor per år. Totalt kostar sektor- och avdelningscheferna mellan 29-30 miljoner per år.

I en mera traditionell organisation skulle det inte finnas några sektorchefer och cheferna under skulle kallas förvaltningschefer. Antalet skulle vara mindre, uppskattningsvis 4-5 personer mindre.

Vid en snabb överslagsberäkning kostar sektorchefsorganisationen jämfört med en mera traditionell organisation 10-11 miljoner mer per år.

Frågan är om Värmdö kommuns service blir påtagligt bättre med denna kostnad?

Lönesättningen och antalet chefer har politikerna i Värmdö kommun lämnat i från sig ansvaret för. De tittar på när andra bestämmer. På byråkratspråk kallas det för att delegera besluten. Effekten av att politikerna lämnat ifrån sig ansvaret är en uppskattad merkostnad på mellan 10-12 miljoner kronor per år.

Mårtenssons meningar har sammanställt vad toppcheferna kostar

 

Avd Månad År Tjänstebil
Carina Molin Samhällsbyggnad 77 000 924 000 ja
Björn Larsson Vård o omsorg 77 000 924 000 ja
Mats Lundström Skola och förskola 70 000 840 000 ja
Karin Jöback Tillväxt 67 000 804 000 ja
Jelinka Hall Bygg o Miljö 66 000 792 000 ja
Fredrik Nornvall Kultur o Fritid 65 000 780 000 ja
Mikael Svan Tekniska driftavd 65 000 780 000 ja
Susanne Stavborg Stöd och service 65 000 780 000 ja
Birgitta Zaar IFO avd 65 000 780 000 ja
Mousavi Ahi Said Kvalitetschef utv avd 65 000 780 000 nej
Karin Djerf Samordnings o kvalitetsavd 64 000 768 000 ja
Veronica Östlin Biståndsavd 64 000 768 000 ja
Anna Boman Stabs o kvalitetsavd 61 000 732 000 ja
Björn Strååt it o kommunikation 59 000 708 000 nej
Eva Gustafsson HR avd 55 000 660 000 nej
Magnus Brattgård Kontaktcenter 53 500 642 000 ja
Totalt 1 038 500 12 462 000
Genomsnittt 64 906 778 875
Lönebikostn 55% 571 175 6 854 100
Bilar känt 130 000 1 560 000
Totalt avd chefer 1 739 675 20 876 100
Sektorchefer
425 000 5 100 000
Lönebikostn 55% 233 750 2 805 000
Bilar 50 000 600 000
Totalt sektorchefer 708 750 8 505 000
Totalt sektor o avd chefer 2 448 425 29 381 100

Vad händer nu?

Relaterade artiklar