03292020Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Etiketter

Vårdaktören Sensia får företagsrekonstruktion

En av de privata vårdaktörerna, Sensia har begärt och beviljats företagsrekonstruktion, länk, länk, länk. Siffrorna för koncernen talar sitt tydliga språk. Man har inget eget kapital. Detta är ingen nyhet. Verksamheten har bedrivits [...]