11212018Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Tro inte att Sverige har världens bästa sjukvård

Som mestadels utlandssvensk slår det mig hur begränsat det svenska synfältet är. Ta till exempel det här med sjukvård. De flesta tycks vara övertygade att om saker och ting inte fungerar som i Sverige, då kommer folk att ligga och dö [...]

Politikens tema har blivit för eller emot etablissemanget

Politiken i Europa och i hela västvärlden för den delen har nu ett tema för eller emot etablissemanget.  Populismen växer i politisk styrka, Exponenterna för detta är bland anat Donald Trump, Le Pen, Hofer, Wilders, Urban, Åkesson och [...]

Systemkollaps eller samhällsupplösning?

Flyktingkrisen består egentligen av ett antal olika kriser. Det kan handla om att polisens resurser sträcks ut till bristningsgränsen. Skolan, vården och den kommunala servicen ställs också inför utmaningar. Och det återstår att se [...]

Vi behöver modiga och kompetenta politiker om skatterna skall kunna sänkas

Att vilja sänka skatten är en god och viktig målsättning. Våra skatter är en mätare på hur mycket makt vanliga människor har över sina liv och hur mycket makt staten har. Anser man att människor är fria individer som måste få bestämma [...]

Varför är borgerliga partier inte borgerliga när det gäller EU?

En av alla märkliga saker i svensk politik är att borgerliga partier ofta och helt okritiskt köper påfund från EU – som de normalt sett inte skulle acceptera på hemmaplan. Nu går det i och för sig knappt att förutse vad politiska [...]

VW skandalen öppnar för oväntade affärer

VW skandalen skakar bilvärlden och för den skull även finansmarknaderna. Hela bilbranschens trovärdighet ifrågasätts. Andra undrar varför Volkswagens koncernen tillät sig bli fuskare. Med den teknik VW koncernen hade kunde utsläppskraven [...]

Valresultatet: Ny regering utan ökat stöd

Sverige har gått till val och fått ett nytt parlament. Det kommer att skapa helt nya utmaning. Ett parlament som kommer att bli nästan lika svårstyrt som ett Italienskt sådant. Socialdemokraterna fick 31,2% av rösterna, en ökning med [...]

Årets Almedalsvecka

Med 3.308 seminarier överträffar denna åsikternas supervecka sig själv. I år igen får man säga. Statliga myndigheter och offentliga organisationer lägger stora pengar här. Till vilken nytta kan man undra? Är det myndigheterna som ska [...]

Opinionsundersökning: Demoskop

Svenska riksdagsval har under en lång följd av år präglats av att två partier, socialdemokraterna, länk och moderaterna, länk har en majoritet av svenska folket bakom sig. Vanligen runt 60%,  från 1998. Under tiden före låg siffrorna [...]

Siffror och reflektioner efter Europaparlamentsvalet

När man analyserar siffrorna i Europaparlamentsvalet visar de på en sorts geografisk utjämning. Fi och miljöpartiet är storstadsfenomen som sprider sid utanför storstadsregionerna. Sverigedemokraterna gör en resa från den skånska landsbygden [...]