07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politikens expansion – dags för en paus?

Under en lång följd av år har politikens expansion skett närmast omärkligt. Politiken har utvidgat det område man bestämmer över allt mer. Det har skett i många olika dimensioner och på olika nivåer. Alla politiska nivåer har utvidgat sina domäner. Det gäller allt från kommunalpolitiken, landstinget över till riksdagen och EU.

Det har spelat mindre roll vilken politisk färg en regering har haft. Expansionen har fortgått. Politiken är i dag närmare inpå kroppen än någonsin tidigare. Medborgarens utrymme för att bestämma själv har aldrig varit mindre i Sverige.

Det finns ett men. För att administrera och utveckla denna expanderande modell krävs en regering.

Någon egentlig debatt om politikens expansion har vi inte haft. Med vissa undantag som till exempel denna nättidning och visst finns det andra fora.

Skatterna för arbete är ett område som gör att medborgarna får mindre eget utrymme. De har inte rejäl justerats ned sedan skattereformen för ett antal årtionden sedan. En marginalskatt på 60% ökar det område politiken bestämmer över. Ett annat område är beskattningen av bilar minskar valen. I stället för att satsa på globala koldioxidskatter. Det senare ökan medborgarnas val. Bonus malus så som det är utformat straffar dieselbilar som är  mycket mer miljövänliga än vad modet säger. Frukters utseende borde inte vara en fråga för politiker. Även här borde medborgarna själva kunna välja. Listan kan göras mycket lån.

Nu hamnar medborgarna i den situationen att själva förutsättningen för politikens utvidgning inte fungerar. -Blir de katastrof då? Erfarenheterna från länder med långa regeringskriser berättar om motsatsen. I en paneldebatt hos konsultföretaget Rud Pedersen om valresultatet beskrevs detta. I många avseenden fungerar nationer bättre utan regering under i vart fall perioder om upp till ett år. Tänkvärt och ett memento för politikerna. Behovet av dem är mindre än vad de själva tror.

Regeringskrisen i Sverige har nu pågått i tre månader. Debatten har helt handlat om vem som tar vem. Borde regeringskrisen också bli en utgångspunkt för att diskutera om det är dags att minska politikernas inflytande på medborgarnas bekostnad. Då för regeringskrisen med sig något riktigt gott.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna