Krönikor Archives -
08192018Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Politiken har lämnat verkligheten

En sak som irriterar mig svårt är att svenska politiker förhåller sig så nonchalanta och respektlösa till fakta. Och till till logiska resonemang, ekonomiska realiteter, enkla matematiska förhållanden och emellanåt rent av till fysikens [...]

Valrörelsen – ett ovärdigt spektakel

Valrörelser gör mig illa till mods. De är ett koncentrat av allt som är fel med politiken – makthunger, ytlighet, faktaresistens, brist på logik, grälsjuka och storhetsvansinne. Det är något ovärdigt över hela tillställningen. Allmänna, [...]

Hur får vi Sverige att fungera?

Friedrich von Hayek påpekade att evolutionära processer inte har något slumål. Vilket i en mening beskriver vad som är problematiskt med dagens Sverige. Vårt samhälle utvecklas ständigt, på olika plan och på olika sätt. Ett sätt [...]

Anständigt folks flathet ger vänstern svängrum

För att representera en illa beryktad, havererad, mordisk ideologi på historiens skräphög är vänstern rätt framgångsrik. Vänsterpartiet går bra i opinionen. Vänstern har i stort sett makten över media, kulturen och möjligen också [...]

Maktambitionerna kväver politiken

Så här i valtider har alla media med självaktning en valkompass. Jag har aldrig varit med om att helt och hållet passa in på ett etablerat parti. Det gäller säkert de flesta. (Många av de frågor som ställs i valkompasser går för [...]

Nu kommer motreaktionen mot postmodernismen

Vårt samhälle förändras, ständigt. Somligt spelas ut i samhällsdebatten, i politiken och i media. Annat bubblar under ytan. Vilket leder mig till en spaning som möjligen pekar på något intressant. Vår tillvaro kännetecknas av en jakt [...]

Är det nu Socialdemokraterna kommer att kollapsa?

Blir det skogsbränderna som slutligen knäcker svensk socialdemokrati? I normala länder, under normala förhållanden brukar en sittande regering kunna kapitalisera på en kris. Antingen genom att (i vart fall ge intryck av att) peka med hela [...]

Ett decentraliserat samhälle är ett stabilt samhälle

När politiska och byråkratiska beslut får styra uppstår ett antal problem. Till exempel är sådana beslut som regel tvingande, för alla. Vilket kan vara en bra sak om man har lagar som säger att man inte får skada andra människor. Men [...]

Sverige står inför en helt onödig el-brist

I vinter kan Sverige komma att drabbas av elbrist. Det talas redan om att det kan bli nödvändigt med »planerade strömavbrott«. Vilket känns absurt i ett modernt, högteknologiskt och utvecklat land som Sverige. Men det är konsekvensen [...]

Politikens problematiska förhållande till verkligheten

Som om inte postmodernismens förnekande av verkligheten är illa nog, så har politiken i största allmänhet allvarliga problem med sitt förhållande till verkligheten. Verklighetens terräng stämmer helt enkelt inte med den politiska kartan. [...]