07202019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Tänk om det är fel på både dem och oss?

Tyskland och Sverige har tagit emot mest flyktingar i Europa. Båda länderna har problem med detta. Men jag upplever ändå att Tyskland klarar saken bättre. En faktor kan vara att tyskarna vill ha ordning på saker och ting. Strunt samma [...]

Politiken tjänar inte längre allmänintresset

Politik drivs nuförtiden huvudsakligen av maktambitioner. Och tempot drivs upp av agendadriven media som vill ha konfrontation och omedelbara svar förpackade i 10-sekunderssnuttar. Vilket knappast gynnar allmänintresset. Om man verkligen [...]

De självutnämnda godhetsapostlarna hotar vår miljö och vårt välstånd

Bilderna på all plast i världshaven är verkligen förfärliga. Detta är av allt att döma ett högst påtagligt problem. Därför är det bekymmersamt när media, politiker och en stor del av allmänheten ägnar sig åt billig symbolpolitik, [...]

Den post-demokratiska staten

De mänskliga fri- och rättigheternas funktion är att skydda individen mot överheten. De benämns ofta som »grundläggande«, »fundamentala« eller »omistliga« av det enkla skälet att de skall vara orubbliga. De skall inte gå att förhandla [...]

Det nya rökförbudet visar på ett demokratiskt problem

Det senaste rökförbudet har väckt en hel del berättigad uppmärksamhet. Dels verkar många tycka att förbudshysterin nu har gått på tok för långt. Dels upptäcker folk yrvaket att den nya lagen får såväl oväntade som oönskade [...]

Länge leve individualismen!

Vi får ständigt fler lagar, regler och förbud. Skatterna tar i många små steg allt mer av människors tillgångar. Staten vill i allt större utsträckning kontrollera, registrera och övervaka oss och allt vi gör. Politiker tror sig [...]

Förbudspolitik fostrar undersåtar

Det är ett ofog att vilja förbjuda saker bara för att man ogillar dem. Att förbjuda är att utöva makt över andra, med tvång. Därför bör förbud användas sparsamt. Till exempel med syfte att skydda människors säkerhet och egendom [...]

Drömmen om ett fungerande samhälle

I mitt drömsamhälle behöver man inte ständigt oroa sig om politiken. Där fungerar statens kärnverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Där är reglerna långsiktiga, stabila och gäller lika för alla. Där utvecklas samhället genom [...]

KD, Adaktusson, aborterna och invandringen

Adaktusson-affären är märklig. Även om jag personligen ogillar KD-politikern Lars Adaktusson, så finns det ingen ursäkt för att behandla honom orättvist. Han kan ha blivit ett bondeoffer. Till att börja med förefaller mig hela [...]

En perfekt svensk storm

Man kan bygga ett samhälle underifrån eller uppifrån. Bygger man ett samhälle underifrån låter man det utvecklas spontant och organiskt, utifrån erfarenheter och vad som fungerar. I en sådan process är individen, civilsamhället [...]