09222019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Moderaternas provval till Europaparlamentet klart

Moderaternas provval till Europaparlamentsvalet avgjort, länk. Nomineringskommittén ska nu arbeta vidare på ett slutligt förslag till lista. Den slutgiltiga listan fastställs vid moderaternas partistämma den 17-20 oktober. Som man kan [...]