10012023Huvudnyheter:

Dagens ord: Riksbanker

Riksbank är ordet just nu. I USA uttolkas det Rederal Reserve Bank. Där frågar man sig hur länge de stora penningpolitiska stimulanserna ska pågå, länk. Allt fler signaler tyder på att den amerikanska ekonomin nu är så stabiliserad [...]