05212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Alliansens 11 mest inflytelserika i Värmdö har inte fattat galoppen

Hänt i Värmdö

Det verkar vara oroligt bland de 11 mest inflytelserika Alliansledarna i Värmdö.
Vid förra veckans möte mellan dem, kallat A11 bytte man sammanträdeslokal. Några trodde nämligen att man var avlyssnade. Bloggen menar att: även en paranoid kan vara förföljd.
Vad gäller de 11 mest inflytelserikas möten A 11 borde dessa byta namn till Såll nummer 11. Alternativt borde man hålla offentliga möten. Det som behandlas på dessa möten blir nämligen aldrig några hemligheter. Det som sägs där sprids snabbare är ett travrykte på Solvalla.
I förra veckan var bloggen i kontakt med kommunstyrelseordföranden Lars Erik Alversjö. Denne försökte då efterforska våra källor. Han blev faktiskt vad man på vanlig Svenska betecknar som förbannad när han inte fick uppgifter om detta. Han har sedan skrutit över detta. Bloggen vill upplysa ordföranden och buddhisten om att följande regler gäller:

Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen (TF) skall det stå envar fritt att meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till bl.a. tidningsredaktioner i alla de fall då något annat inte är föreskrivet i förordningen (meddelarfrihet). För innehållet i en tidning svarar den ansvarige utgivaren. En enskild person som lämnar uppgifter till tidningen är däremot i princip inte ansvarig för innehållet. Undantag från meddelarfriheten finns, men någon sådan situation är det inte fråga om här.

I 3 kap. 4 § TF föreskrivs att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska den som lämnat ett meddelande för offentliggörande i tryckt skrift i vidare mån än som erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid med tryckfrihetsförordningen. För uppsåtlig efterforskning i strid med denna föreskrift döms enligt 5 § andra stycket i samma kapitel till böter eller fängelse i högst ett år.

Enligt 1 kap. 3 § TF får ingen tilltalas eller dömas till ansvar eller åläggas skadeståndsskyldighet för missbruk av tryckfriheten eller medverkan därtill i annan ordning eller i annat fall än tryckfrihetsförordningen medger. Härav anses följa att en myndighet inte får vidta någon form av sanktioner eller repressalier mot en anställd som utnyttjat sin meddelarfrihet.

Det är trist och allvarligt när ledande politiker inte respekterar Svensk lag.

Bloggen vet hur Alversjös andlige ledare Siddhartha Gautama skulle hanterat sin irritation.

Han skulle satt sig ned och mediterat.

Andra artiklar om Värmdö: NvP, NvP, NvP
Fotnot: Bilden ovan är hämtad fån wikipedia och föreställer inte Lars Erik Alversjö

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar