05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Legal möjlighet och tekniskt hinder för offentligheten

Hänt i Värmdö

Visst är det så att många av de kommunala handlingarna finns tillgängliga på internet. Legalt fullgör man därmed offentlighetsprincipen.
I praktiken blir det svårare. Alla handlingar scannas nämligen in. Det gör det hart när omöjligt att klippa och klistra olika meningar för att kunna citera från protokoll här på bloggen. Det gör att tröskeln för användningen av offentlighetspricipen får ett tekniskt hinder. När man en gång stiftade offentlighetersprincipen var detta inte ens ett problem.
Det är mycket enklare om man lägger ut wordfiler eller motsvarande omvandlade till pdf-filer eller i annat lämpligt format. Då skulle inte offentlighetsprincipen inte ha en teknisk barriär för att utnyttjas. Likaså bör kommunen ställa som krav att alla rapporter från externa konsulter, revisorer osv alltid levereras till kommunen i pappers och elektroniskt format. Det sker inte i dag. Man får de bara i pappersform.
Nu måste man finna en pappersrapport och därefter scanna den. Fortfarande kan inte bloggar och andra som bevakar vad som sker använda materialet och citera direkt ur det. Enda chansen för den som granskar blir då att ringa upp konsulten själv och begära dokumentet i elektronisk form.
Värmdö kommun är inte ensam om att sätta upp tekniska hinder för att använda sig av offentlighetsprincipen. Däremot finns det myndigheter som exempelvis finansinspektionen som publicerar sina dokument från ett elektroniskt original. Det borde alla offentliga organ göra.
Nu när detta är påpekat bör Värmdö kommun underlätta genom om att publicera protokoll och andra intressanta handlingar direkt från ett elektroniskt format och inte gå några ålderdomliga omvägar.
En annan effekt av att publicera elektroniska handlingar direkt blir att ett moment försvinner, nämligen inscanningen. Här finns icke obetydliga pengar att spara.
Andra medier: Aftonbladet

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar