04222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

The loosers takes it all

Hänt i Värmdö

Hur mycket får de fast arvoderade politikerna kosta i Värmdö kommun?
Bloggen är av den uppfattningen att de borde räcka med ett kommunalråd för majoriteten och en något mindre tjänstgöringsgrad för oppositionen. I dag är antalet kommunalråd mer än dubbelt så stort. Sedan tillkommer samordningsresurser. Ovanpå detta finns kostnaderna för presidierna i nämnderna. Vi talar om strax under tolv heltidstjänster som är politiker.
Nästa fråga är hur man fördelar detta. I Värmdö har man kommit överens om en fördelning som kan kallas ”the loosers takes it all”. Detta har bloggens skribent överklagat till förvaltningsrätten, länk.
Förvaltningsrätten har avslagit kravet på verkställighetsförbud den 31 januari i år.
Nu återstår behandlingen av själva sakfrågan.
Vi tror att det är fler än bloggen som följer detta ärende med spänning.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar