06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ledande Värmdöpolitiker: Jag är god andra är det kanske inte

Amie Kronblad är en av de mera centrala personerna lokala folkpartiet i Värmdö kommun. Hon är i kraft av en vice ordförandepost i finansieringsnämnden för utbildning en av de mera inflytelserika politikerna i Värmdö kommun. Hon har kunskap om skolan och det är bra. Kompetens och erfarenhet ökar chansen för att man fattar kloka beslut. Hon personkryssades in i fullmäktige som en av två folkpartister. Det inger respekt. Helt oproblematiskt.Vad som understundom kan bli lite konfunderande är hennes förhållningssätt på sin blogg till sin roll som makthavare. Då vill vi gärna notera att när hon skriver om jämställdhet och feminism blir denna blogg inte lika konfunderad.


I den senaste bloggposten skriver hon om kompetens och varför man blir politiker, länk. Kontentan av postningen är att hon både är kompetent och har ädla motiv. Underförstått menar hon att det finns andra som inte har dessa ädla avsikter. Det kan i och för sig vara sant.


Däremot blir det mera problematiskt att framhålla sig som driven av det goda utan att definiera vad det är. På vilket sätt märks det i hennes politiska gärning?
Kronblad gör heller inga försök att definiera vilket mera specifikt ont hon tar ställning mot. Därigenom blir hon lite svår att ta på fullt allvar och det tror bloggen att hon faktiskt vill.
Vilka tendenser och var är hon kritisk mot? Det tror denna blogg att medborgarna är intresserade av.


I svepande ordalag skriver hon i postningen, länk dessförinnan om konflikterna i folkpartiet, länk. Även här är hon för det goda och mot det onda. Inte svårt att sympatisera med. Däremot är det intressant hur hon ser på det lokala partiets demokratisyn när 14 ja röster mot tre nej röster och 6 som avstår närmast klyver partiet. Hon refererar situationen så här:” Vi hade en förtroendeomröstning angående en partikamrat efter en karusell av personliga påhopp, JK anmälningar mm. En del har utspelat sig i media, eller iallafall vissa utvalda bitar.” och fortsätter: ”Trätan handlar om kommunalrådsuppdrag, inspelade samtal, trakasserier, kamp om andra förtroendemannauppdrag, och sätt att förfara med motioner med mera.”


Referatet indikerar att hon är observatör och inte aktör. Samma förhållningssätt har hon när det gäller fallskärmarna i Värmdö kommun, länk. Hon är i allra högsta grad en av aktörerna. I vissa fall till och med huvudaktör. Kronblad kan inte om hon ska behålla trovärdigheten inte behålla förhållningssättet obeservatör.


Hur ska man behandla minoriteter och kanske speciellt dem som ibland väcker ens eget obehag?


När det rör folkpartiet i Värmdö gäller en del av konflikten rör hur högt i tak det får vara i partiet. Där borde ett liberalt parti ha extra högt i tak.


Om någon anser sig kränkt enligt brottsbalken eller grundlagarna torde det inte vara speciellt liberalt att överpröva detta innan rättssystemet sagt sitt. Man kan naturligtvis säga att alla som anmäler något är rättshaverister. Frågan är bara om det är så enkelt? Bloggen menar att det är långt mer komplext än så. Visst finns det rättshaverister som anmäler i tid och otid, men det finns också legitima anmälningar.


Hur man utövar sitt förtroendemannaskap torde vara mycket upp till var och en att uttolka, Det viktigaste är kanske att den förtroendevalde finner sitt eget uttryck och blir trovärdig i detta.


När det gäller konflikten i folkpartiet står enkelt uttryckt två falanger mot varandra. På ena sidan står ”Bergmanianerna” som kräver tystnad och som menar att det inte finns utrymme för soloinsatser. En del av Bergmanianerna har också en mycket märklig syn på jäv. De hävdar närmast att sådant man är engagerad i och har kompetens om får man inte syssla med i Värmdöpolitiken. Bloggen är medveten om att det kan finnas problem. Man bör inte driva företag i bygglovsbranschen om man sitter i byggnadsnämnden. En lärare i en utbildningsnämnd är ok, så länge man är försiktig med att plädera för löneförhöjningar för sin kollegor. ”Markstedtianerna” menar att allt ska vara offentligt och ser partiet som ett närmast atonalt cluster.


Generellt är Värmdöpolitiken väldigt sluten. Lojalitet politiker emellan gör att medborgarna ibland blir förda bakom ljuset. Här är Värmdö sämre än många andra kommuner.
Vad vill Kronblad göra för att öka öppenheten i Värmdö kommun?


Frågan är var står fru Kronblad?
Hon bör för att bli trovärdig vara något annat än distanserad och bara har goda avsikter.
Det krävs att hon, precis som andra blir konkret och tydlig också.


Bloggen har sagt det tidigare Amie Kronblad är ett lovande inslag i Värmdöpolitiken.
För att inte stanna vid att var lovande krävs mera tydlighet och drivkraft.
Då skulle Kronblad bli en verklig vinnare i Värmdöpolitiken

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar