07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Konsultrapport om kommunens ekonomi: mycket snack -liten verkstad

Hänt i Värmdö
Värmdö kommun har anlitat ett företag för att komma med förslag på hur man kan förbättra kommunens soliditet. Ett initiativ som i sig är bra. Bloggen och bloggens skribent har länge drivit denna fråga under flera år.
Den 14 mars presenterades rapporten i form av ett antal powerpointbilder på kommunstyrelsens sammanträde. Själva rapporten har legat och dammat i kommunkansliet sedan i november månad 2011. Det har följaktligen tagit cirka 3,5 månader för rappporten att förflytta sig från kommundirektörens bord, eventuellt via kommunstyrelsens bord till kommunstyrelsens sammanträdesrum på andra våningen i kommunhuset.

Sträckan vi talar om är mellan 50-70 meter. Bloggen är då medveten att detta inkluderar förflyttningar i vertikalplanet som även innebär att det åtgår fysikalisk energi. Dessutom är vi medvetna om att denna typ av förflyttningar kan innebära både förändringar i lufttryck, syremättnad och temperatur. Dock måste vi vara medvetna att de vertikala förflyttningarna inte överstiger 15 meter. Så vi talar inte ens om att bestiga Kilimanjaro.
Trots detta har det uppskattningsvis gått 91 dagar sedan rapporten kom till kommunen. I timmar blir det 2.184 timmar. Dokumentet har haft en hastighet på mellan 2.3-3,4 centimeter i timmen. Det gör att många sniglar i naturen framstår som rena kapplöpingshästar i jämförelse med den kommunala internposten.
Bloggen kan därför rekommendera  en ny slogan: Värmdös internpost – får allt annat att verka gå i ljusets hastighet.

För det är väl aldrig så att de styrande i koalitionen inte kommit överens och därför inte varit intresserade av  att offentliggöra rapporten?

Om vi sedan går till rapporten så har den säkert kostat en del. Hur mycket kommer bloggen att återkomma till.  Utförare är ett konsultföretag som heter Solfving Efeso AB. Konsultteamet bakom rapporten heter Frankie Spjut, Alan Schürer, Jonas Gunnarsson och Jonas Svensson.

Konsulterna kommer till den självklara slutsatsen att om man ska förbättra Värmdö kommuns soliditet bör man sälja tillgångar Den enda tillgången som man resonerar lite mer ingående kring som försäljningsobjekt är Värmdöbostäder AB. Man utgår i sin Värdering från taxeringsvärdet och menar sedan att detta utgör 75% av marknadsvärdet. Inte en blick på det verkliga marknadsvärdet.
Detta trots att det är väldigt lätt att få fram underlagsmaterial. När det gäller lägenheter finns mycket material att hämta. Statistik visar att bostadsrätter i Värmdö kostar cirka 25.000 kronor per kvadratmeter i genomsnitt (24.496 enligt mäklarstatistik.se, länk och 25.233 enligt booli.se).
Nu kommer varje köpare av Värmdöbostäder att vilja ha en rabatt jämfört med bostadsrättspriset. 
Bloggen uppskattar att ett marknadsvärde för Värmdöbostäder AB ligger i intervallet 1,8-2,3 miljarder kronor. Långt mycket mer än vad konsulterna kommit fram till. 
När det gäller övriga bolag som Värmdö kommun äger för man överhuvudtaget inga mera seriösa resonemang. 
Priset på Värmdö Hamnar kan exempelvis rätt paketerat ligga uppåt 200 miljoner kronor. Det är inget man brytt sig om. Inte heller resonerar man om en försäljning av kommunhuset, badhuset och äldreboendet Ljung. 
Konsulterna verkar inte heller riktigt förstått att uppdraget rör just soliditet och inte resultaträkningen, vilket är beklagligt. Att bara se till kommunen och inte till kommunkoncernen är också en mycket märklig avgränsning. Jämförelser mellan privat näringsliv och kommuner är en märklig referens som kunde stannat kvar i googles sökfönster i konsultens dator.
Sammanfattningsvis hoppas bloggen inte att kommunen betalt några större belopp för en så pass lågkvalitativ produkt. Att sälja tillgångar det behövs. Det finns inga genvägar till en sundare kommunal ekonomi, nämligen.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar