07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Om påstådda mordhot och moralpanik

Hänt i Värmdö
Moralpanik har brutit ut bland Värmdö kommuns politiker.
Dessa är anförda av Fredrik Sneibjerg som är ungdomssamordnare och ordförande i fritids- och kulturnämnden har tagit till orda. länk.

Nacka Värmdö Postens chefredaktör Anders Milde tar ett steg tillbaka, länk.
I en ledare som inte längre är tillgänglig tar NVP på sig ett delansvar för de påstådda hoten.
Märkligt kan man tycka.

Verklighetsbeskrivningen av den politiska processen som sägs ligga bakom går isär mellan politikerna, länk. Tonläget är uppskruvat.

I skamvrån hamnar märkligt nog föreningen före direktdemokrati, länk. En av dess företrädare är Hans Jangeby.

Vad Fredrik Sneibjerg förfasar sig över bland annat är ett inlägg som Hans Jangeby gör i ett kommentarsfält i NVP. Kommentaren i sin helhet ser ut så här: ”Hot är kontraproduktivt. Det är inte under inga omständigheter inte okej att hota förtroendevalda! Hoten är allvarliga eftersom det samtidigt är ett hot mot demokratin. Även om man inte gillar politiska beslut så finns det inga förmildrande omständigheter att attackera politiker eller andra förtroendevalda! Men det är å andra sidan en effekt av det sätt som politiker hanterat frågan om den nya skolorganisationen där man maktfullkomligt kört över föräldrarna och deras känsla av vanmakt. Politiker vill inte lyssna! Hoten är ett uttryck för desperation och vanmakt för att inte kunna påverka politiker där blockpolitik och partipiska går före samarbete och diskussion med berörda -innan viktiga beslut fattas. Det som egentligen är demokratins fundament. Jag skulle t.o.m. kunna påstå att hoten är toppen och resultatet av politikernas väljarförakt. Men mordhot – nej det är verkligen det sämsta någon kan göra!”

Bloggen och många med den undrar hur man kan mena att Jangeby gör något annat än tar avstånd från våld i alla dess former.

Vad Jangeby dessutom försöker göra är aktualisera är den komplexa frågan om offret.
-Är det alltid utan skuld?
-Är kvinnan som till sist tar livet av sin man efter många års misshandel lika straffvärdig som den som kallblodigt och planerat tar livet av någon för nöjes skull?
-De flesta skulle nog säga att det finns skillnader.

Dessutom berättar Jangeby om en kommun som allt fler anser vara i förfall ur många olika aspekter. Om detta senare får det inte talas, menar en del politiker.

Jangeby uttalar för egen och sannolikt andras del att han upplever vanmakt och maktfullkomlighet.
Det är han inte ensam om. Under en lång följd av år har medborgare haft den upplevelsen.

Till detta kommer att politiker kunnat puckla på varandra fysiskt. Vilket är dokumenterat. I andra sammanhang skulle det kallas misshandel. Hot om sådan mellan politiker har förekommit.
Detta har skett utan att nämnde Sneibjerg har ryckt ut moralpaniskt.
Man har låtit det fortgå. När det är väljare som upplevs ha tappat besinningen så rycker man ut och pekar finger. Att ledande politiker uppträtt på allmän plats rejält berusade och delvis hotfulla talas det tyst om. Det finns anledning till självrannsakan både här och där.

Bloggen ställer sig frågan om det har varit några mordhot överhuvudtaget?
-Om så hade varit fallet borde dessa ha polisanmälts.
Fortfarande i dag föreligger inga polisanmälningar om hot, hot om misshandel.
Det förekommer påståenden om sådana.
För att denna debatt ska bli seriös krävs att de som utsatts för de påstådda övergreppen anmäler detta till polisen. Då får polisen avgöra om det som skett är straffbart och olagligt. Ännu så länge är det enbart en sorts gatans parlament bestående av politiker som påstår.

Grundproblemet är ett annat, att politiken mycket länge har varit maktfullkomlig mot medborgarna i Värmdö. Å andra sidan har man inte tagit sitt ansvar för att styra gentemot tjänstemännen.
Avarter bland politikerna har skyddats. Klart att detta skapar en debattmiljö där det är lättare med övertramp.

Trots reliefen är våld eller hot om våld aldrig acceptabelt.
Det gäller mellan alla typer av människor i alla typer av sammanhang.
Uppgifter om hot eller hot om våld ska alltid hanteras av polisen och inte någon form av gatans parlament.

Att NVP utan att polisanmälan föreligger sätter rubriker som man gör kan däremot diskuteras.
Att man redovisar människors frustration och upplåter debattsidor är alltid lovvärt.
Dessutom söker man från tidningen sida ta bort sådana inlägg som är direkt kränkande.

Debatten behövs, moralpaniken behövs inte.
Varje påstående bör så långt som möjligt beläggas med fakta.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar