07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Två ”riksdagssammanträden” i Värmdö samma kväll

Hänt i Värmdö
Värmdös riksdag sammanträdde i går.Dessutom två gånger.
Först diskuterade man skolorganisation under lång tid. Debattens vågor gick höga.Några beslut fattades inte. Däremot berättade de olika partierna om vad man tyckte. Många medborgare lyssnade.
Sedan höll politikerna ytterligare ett sammanträde till några timmar senare.
Allt skedde i samma lokal med samma politiker.

På detta senare sammanträde beslutade man om hur skandalen om företaget Värmdövallen AB ska hanteras. I debatten framkom att nu även politikerna anser sig förda bakom ljuset.
Man fick inte korrekt information av styrelsen. Om detta kommer att leda till konsekvenser för ledningen i bolaget och närmast styrelseledamoten Bengt Engelberg är inte klart.

Man beslöt att köpa bolagets byggnad. För att alla partier och politiker ska ”vara med på tåget” beslöt man att kommunstyrelsen måste vara enig om priset.
I annat fall måste kommunfullmäktige besluta om köpet.

Kommunfullmäktige beslöt att dra tillbaka tilläggsborgen på 11 miljoner kronor när man köpt byggnaden.

Prisfrågan väcker starka reaktioner.
-Vad är ett korrekt pris? Kommunens finansminister Anders Bergman menade att det är kring 40 miljoner. En värdering kommer att vara avgörande för vad priset slutgiltigt blir.

Frågan om köpet ligger inte bara i kommunens händer. Det var inge som nämnde under debatten.
Även bolagsledningen måste nu på allvar fundera över om bolaget verkli
gen kan drivas vidare i avvaktan på att man förhoppningsvis kommer överens med kommunen. För att undvika konkurs måste man också komma överens med sina fordningsägare som skuldnedskrivning. Ett litet Minigrekland med andra ord.

Man ska undvika att säga vad var det jag sa.
I detta fall är det dock på sin plats. De som överklagade kommunfullmäktiges beslut är tillsammans med skattebetalarna vinnare. Den lösning som nu börjar ta form är billigare för skattebetalarna än hur det var tänkt från början.

Dessutom väljer nu politikerna att gå på de överklagandes linje. Kommunen ska inte lämna borgen i framtiden. Man har sett att konsekvenserna kan bli avskräckande för skattebetalarna. Slutligen verkar alla vara överens om att bolagsledningen lurade kommunen.
Om detta ska få rättsliga konsekvenser för bolagsledningen med Bengt Engelberg som den ansvarige är oklart. Det borde bli så.

Nu återstår att utreda det politiska ansvaret. Kommunens revisorer har börjat vända på olika stenar. Det finns stora frågetecken kring hur beslutet kom till. Allt fler börjar anse att det fanns en informell överenskommelse mellan den tidigare kommunstyrelseordföranden och bolagets styrelse om den utökade borgen. Att detta verkar vara mygel är klart. Även andra ledande politiker lär riskera hård kritik för sin inblandning i denna affär-

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar