04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Det bidde i vart fall ingen förskola

Henrik Röhs, boende i Charlottendal sammanfattar i denna debattartikel synen på den styrande koalitionens förslag till exploatering av den gamla föreskoletomten med 140 bostäder. Artikeln i är skriven i ljuset av den medborgardialog som hölls i förra veckan. Nacka Värmdö posten kommenterar också ärendet i en artikel på nätet, länk.

Kan vi verkligen lita på de politiker som styr kommunen?

När Charlottendal började byggas för knappt tio år sedan var meningen att det skulle vara ett dynamiskt område med bostadsrätter, hyresrätter, radhus och villor. Nära till kommunikationer, och – inte minst – en förskola. När området såldes in till oss boende lovades nämligen att det skulle finnas en förskola i området och en fastighet fanns öronmärkt för ändamålet, den sk förskoletomten.

Under 2009 gick planerna så långt att kommunen beslutade att Lemshaga skulle sköta driften av den nya förskolan och vi boende kunde till och med ställa våra barn i kö. Det visade sig sedan att upphandlingen inte hade gått rätt till och det blev ingen förskola den gången heller. I valrörelsen 2010 lovade både Folkpartiet och Kristdemokraterna att förskolan i Charlottendal ska byggas.

Trots beslut och löften står det än idag ingen förskola på förskoletomten. Istället har kommunen nyligen beslutat att det ska byggas 140 hyresbostäder på tomten. Det skulle innebära en total överexploatering av ett bostadsområde som idag består av ca 200 bostäder.

Det skulle dessutom innebära svikna löften och avtalsbrott. Problemet är nämligen att kommunen har förvärvat ”förskoletomten” för en krona av JM, under förutsättning att kommunen bygger en förskola. I exploateringsavtalet har JM en option att köpa tillbaka förskoletomten för samma pris om kommunen av någon anledning inte bygger någon förskola.

Under hela den här processen har kommunledningen inte en enda gång vänt sig till oss boende för att ha dialog om förskoletomten. Istället är det vi boende i Charlottendal som jagat information och behövt be om möten med ledande politiker i Värmdö kommun.

På initiativ från oss boende hölls ett möte i kommunhuset under förra veckan där över 50 besvikna boende fick framföra sina åsikter till ansvariga politiker. Inför denna skara förklarar kommunen, med Peter Frej i spetsen, än en gång att de är överens med JM om att kommunen förfogar fritt över förskoletomten.

Strax efter mötet hör JM av sig till oss boende som ännu en gång dementerar att de är överens med kommunen. Under mötet upprepade Peter Frej flera gånger att JM inte har utnyttjat optionen att återta fastigheten enligt avtalet, trots att flera åhörare hävdar detta.

Kommunens ledande politiker har dock fel även här. I ett diariefört brev daterat 2012-05-24 (strax efter kommunfullmäktigebeslut att inte bygga förskola i Charlottendal) ställt till kommunen påkallar JM just sin rätt att utnyttja denna aktuella option, d v s att återköpa fastigheten för 1 krona. Peter Frej har vid minst ett tillfälle också fått e-post från JM med samma innehåll.

Det är svårt att säga vad som är mest häpnadsväckande i detta ärende, de svikna löftena till de boende, avtalsbrott och/eller förbisedda krav-brev från avtalsparter. Vad sänder detta för signaler?

Ett viktigt argument för många av dem som valde att flytta till Charlottendal var att det skulle finnas en förskola i området. Nästan alla som flyttade hit var småbarnsfamiljer. Och fortfarande är det många barn i området. Sammanlagt finns det mer än 120 barn i åldern 0-5 år i södra Gustavsberg där det idag saknas en förskola. Vi blev lovade en förskola, och vi förväntar oss även idag att det byggs en förskola här.

Under förra veckans möte lovade kommunens högsta politiker, moderata kommunalrådet Monika Pettersson, att hålla kontakten med oss boende. Vi utgår från att detta inte innebär ett artigt ”Tack för att vi fick lyssna på er, nu kör vi över er”-mejl. Om det är innebörden i Värmdös omhuldade medborgardialog så lär fler väljare känna sig lurade i denna kommun. I sämsta fall kan det leda till ett ökat politikerförakt. Efter mötet ställde sig många frågan – kan vi överhuvudtaget lita på de politiker som styr den här kommunen?

En sak är säker. Många i Charlottendal kommer att använda sin rösträtt i nästa val för välja politiker som följer ingångna avtal och beslut. Och vi kommer att välja politiker som har en vision och en plan för denna kommun med så mycket potential.

Henrik Röhs, är inbjuden gästskribent på Mårtenssons meningar och boende i Charlottendal

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar