04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hugo Chavez död

Venezuelas president Hugo Chavez är död, länk, länk, länk, länk. Han skulle själv säga att de 14 åren som president fortsatte Simon Bolivars gärning. Chavez såg sig som befriaren precis om Bolivar verkligen var. Under 1800 talets första årtionden drev Simon Bolivar befrielsekrig mot Spanien i Latinamerika. Venezuela blev slutligen självständigt 1830. Det är förresten samma år som Bolivar själv dör. Den nya Bolivarianska rörelsen skapad av Hugo Chavez har mobiliserat folk till demonstrationer och uppvisningar, samtidigt har man informell problemlösare, inte sällan mot betalning, vilket utländska affärsmän kan vittna om

För Hugo Chavez var målet att sätta sig själv i relation till historien. Det gällde att ingjuta mot i folket och sätta Venezuela på kartan. Kombinationen av retorik och oljepengar har varit en bra bas. Chavez är kanske den president i Latinamerika som varit skickligast att skapa en historia och ett sammanhang kring sig som person och president. Hugo Chavez var militär och slutade med majors grad i det Venezulanska försvaret. Sina studier som militär krönte han med toppbetyg. Examen tog han 1975. Under åren efteråt var han aktiv i antigerillakrigföring. I slutet av 1970 talet tjänstgjorde Hugo Chavez vid vid militärakademi i Caracas.

Han radikaliserades och ledde i februari 1992 ett kuppförsök mot den dåvarande folkvalde presidenten Perez. Försöket slogs ned och Chavez sattes i fängelse. Inför rättegången fick Chaves stor publicitet i bland annat samtliga TV kanaler i Venezuela. Hugo Chavez visade här prov på sin retoriska skicklighet och myntade bland annat begreppet ”Vi har misslyckats, till vidare”. Efter frigivandet inledde Chavez ett mera traditionellt politiskt arbete. Det resulterade att han vann presidentvalet 1998. Sedan dess har han varit Venezuelas president fram till sin död i går. Han genomförde en omstridd förändring av lagstiftningen som innebar att han kunde återväljas som president flera gånger.

Under de senare åren har produktiviteten i oljesektorn minskat. Det statliga oljebolaget PDVSA har allt mer använts för politiska syften. Demokratin har urholkats. Det har skapat en underliggande instabilitet i Venezuela. Förhoppningsvis kommer inte denna att få utlopp i samband med Hugo Chavez död.

Chavez har på många sätt satt Venezuela på kartan, både positivt och negativt. Ambitionen har varit att minska fattigdomen och ge människor tak över huvudet. Det har delvis lyckats. Korruptionen och kriminaliteten har samtidigt brett ut sig. Oljepengarna har använts för olika politiska syften. Man kan fundera över om stöd till diktaturer som Vitryssland och Kuba har gagnat det Venezulanska folket? Demokratin har i vart fall inte utvecklats under den senare delen av Hugo Chavez styre, snarare tvärt om.

Nu försvinner en kontroversiell ledare, oroshärd och delvis ett samlande namn. Oljan finns kvar, likaså det strategiska läget. Man får hoppas att regionen får mera avspänning efter Hugo Chavez bortgång

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar