04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nu har Värmdö fått sin mur

Kennedy i BerlinBerlin hade sin mur. Den delade det fria Berlin från det ofria. För Berlinmuren krävdes inget bygglov. Denna, en av världens mest kända murar fanns under perioden  den 13 augusti 1961 till den 9 november 1989. Muren var hela  53,7 kilometer lång. Här höll John F. Kennedy sitt berömda tal 1963. Orden ”Ich bin ein Berliner” hör numera till historien.

Värmdö som också vill vara bland de stora har nu fått sin egen mur. Det är en hög stenmur som ligger på ena sidan av Älgstigen. Bygglov har byggföretaget Frentab fått en för muren.  Grannarna är irriterade och undrar hur det här gick till. Sannolikt är den mur man fått bygglov för lägre än den man byggt i verkligheten.

Ärendet hos Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden heter 1792 och har diarienummer 2012.1470. Där finns muren inritad i handlingarna, ganska klart och tydligt. Så långt är ärendet kanske inte så märkligt.

Det som verkligen är märkligt är att politikerna i nämnden beslutat om att göra en avvikelse från detaljplanen. Planen är så ny att den vunnit laga kraft för något år sedan. Ännu märkligare är att samma nämnd och tjänstemän inte har låtit grannarna yttra sig. Man har fattat beslutet i hemlighet. Komplementbyggnaderna eller garagen som man säger i dagligt tal, som nämnden tillåtit är 39 kvadratmeter i stället för planens max tillåtna 30 kvadratmeter. Nästan dubbelt så stora.

Beslutet är fattat och de som är missnöjda borde kunna vända sig till kommunen och begära skadestånd.

Bilden nedanför föreställer inte Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande när han talar från Värmdömuren. I stället är det en bild från 1963 när John F. Kennedy talade från Berlinmuren.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar