04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politikerna i Värmdö utvecklar bara Värmdö kommuns varumärke genom de kloka besluten

Jan Dolk valdes till ny ordförande för kristdemokraterna på Värmdö vid årsmötet den 18 februari 2013. I denna debattartikel utvecklar han sina meningar om Värmdö och dess varumärke. 

Min mening är att vi urholkar Värmdö som varumärke. Värmdö är kanske den kommun inom Stockholm Mälardalsområdet som har störst attraktionskraft.

Ja håller med Henrik Paulsen som i en debattartikel i Nacka Värmdö Posten, länk vill att politikerna ska satsa på Kyrkskolan. Denna skola står för något och bygger den positiva bilden av Värmdö. Elever och föräldrar gillar sin skola.

Detta värde som man till vardags kallar ”Good Will” urholkas givetvis om vi politiker fortsätter att envisas med att endast gå pengens väg. OBS! pengens väg är inte alltid marknadens.

Marknaden tar oftast hänsyn till långsiktiga lösningar och därmed även andra bestående värden i exempelvis företag och kommuner.

Jag tror att marknaden oftast har rätt men däremot tror jag inte på de politiker som kortfristigt försöker manipulera densamma. Om man nu önskar lägga ner våra skärgårdsskolor på grund av pengabrist och alternativet är en skattesänkning med 5 öre så låt oss ändra meningen om skattesänkningen. Jag är helt övertygad om att med kommunens gemensamma kompetenser, förutsatt att viljan finns, kommer vi att genom effektiviseringar inte minst genom nya tekniker, inom ett par år sänka skatten betydligt mer än, med 5öre och det med bibehållet Good Willvärde.

Varför är det så många av Värmdös politiker som önskar göra Värmdö till en typisk förort till Stockholm. Jag gillar inte denna kollektivisering till Stockholm, visserligen sägs att Vår skärgård börjar vid fönsterbordet på krogen

Zum Franciskaner, men ärligt skrivet så har väl ändå Värmdö den bästa delen av vår skärgård. Låt oss då behålla den genom att hålla den levande. Det kan vi endast göra genom att behålla vår närservice vid liv, både för gamla och unga. Inget fel är det heller om vi inom Värmdö försöker skapa jobb inom vårt närområde, varför inte fler lärare och till det behövs ju skolor som i sin tur behöver service av allehanda slag.

Det blir någon for av multiplikator effekt som i slutändan även leder till ökade skatteinkomster som i sin tur kan leda till ett bättre och mänskligare samhälle.

Jag tror att vår politiska marknad alltså Du som medborgare skulle gilla om vi politiker skulle tänka på det här sättet.

 

Jan Dolk

Ordförande i Kristdemokraterna

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar