04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Värmdö prioriterar: upplevelser

Nu är det slutspel i Värmdöpolitiken, för att tala i sporttermer. Bland de viktigaste dagarna i Värmdöpolitiken på länge.

I dag den 29 maj sammanträder Värmdös riksdag, kommunfullmäktige. På dagordningen, länk står bland annat: att fastställa bokslutet och besluta om ansvarsfrihet för ledande politiker. Dessutom ska man besluta om detaljplanen för Olof Stenhammars hotellprojekt i Siggesta. Enligt presidiet i fullmäktige brådskar dock också med att få fram ägardirektiv för de kommunala bolagen. Man vill att instruktionerna ska bli klara för dem som ska vara med på bolagsstämmorna i de kommunala bolagen,

Presidiet vill att man inte debatterar för mycket och uttrycker det så här i ett mail till gruppledarna: ”Vi vill vädja till gruppledarna att beakta detta när ni planerar era partigruppers agerande vid sammanträdet så att vi trots att det rör sig om flera tunga ärenden kan avsluta mötet i rimlig tid. Sammanträdet kommer inte att kunna avslutas förrän dessa ärenden är behandlade. ”

Vi säger: Varning för nattmangling!

I går den 28 maj sammanträdde regeringen, kommunstyrelsen, länk. Bland frågorna då fanns beslut om köp av vindkraft, hur mycket modersmålsundervisningen i gymnasiet och det viktiga ramavtalet mellan kommunen och Villeroy & Boch om fabriksstaden.

I Nacka Värmdö Postens senaste nummer poserar kulturchef om kommundirektör, länk. Nu fortsätter planerna på mångmiljonrullning i Gustavsbergs hamn.

Entrébiljetten var 147,5 miljoner kronor. Det kostade byggnaderna. Till detta har kommit projektering och löpande kostnader. Någon arrendator av mark ska lösas ut för ganska stora pengar. Nu ska enligt planerna ytterligare 175 miljoner satsas på ett upplevelsecentrum.

Vem som ska stå för fiolerna är något oklart, men projektet helt säkert är kommunens eget. Mycket talar därför för att skattebetalarna blir dem som får ta ansvaret. Finansieringen, som det så vackert heter sker genom ökad skuldsättning. 330 miljoner kommer i så fall satsningen kosta bara så långt och en hel del återstår. Ännu så länge har inga försäljningar gjorts. Med de expansionsplaner man har nu räcker inte uppskattningen om 250 miljoner i investeringar, så klart. I stället talar vi om närmast ofattbara 400-450 miljoner kronor som skattebetalarna ska investera. Intäkterna för försäljningar lär inte komma upp i dessa tal.

Värmdö kommun med 39.500 invånare siktar uppenbarligen på siffran 4. Det är vart skuldsättningen i miljarder är på väg. När Lunds kommun, med 113. 000 invånare ökar sina skulder till 3 miljarder blir detta en jättenyhet, länk, länk, länk, länk. Så vad borde då Värmdös 4 bli?

Den väsentliga frågan är om vilken verksamhet  som är kommunal kärnverksamhet? I många andra kommuner har det investerats i arenor i flera hundramiljonersklassen. Det har kritiserats som slöseri. Nu får Värmdö kommun sitt skrytbygge om inte politikerna sätter ned foten.  Investeringen är en sak, men det följer löpande drift och underhållskostnader som blir betydande under flera tiotals år.

Det började med en tumme i form av ett kostsamt samarbete med Cirkus Cirkör. Här lades projektet i malpåse. Helt dött är detta samarbete ännu inte. I stället har idéerna svällt och kostnaderna med dem. Nu utvecklar man tankarna till vara en handske och mycket mer därtill. Det blir en hel skogarderob värdig diktatorsfrun Imelda Marcos också. Kanske till och med en hel klädfabrik.

Vad tänker politikerna om detta? De har beställt utredningen och är detta verkar vara visionen; en dålig skola och i stället mycket upplevelser. När ska man fokusera på kärnverksamheten?

De styrande i Värmdö är ”Slösa-koalitionen”, var ”Spara-alliansen” finns vet ingen.  Kanske är det dag att koppla in SlösO, Slöseriombudsmannen, länk.

 

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar