04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kamprad investerar i Gustavsberg

Ingvar Kamprad flyttar som bekant tillbaka till Småland och Älmhult. Ikano, ett av Kamprads maktbolag om än via stiftelse flyttar nu också in i Gustavsberg. Man köper Villeroy & Bochs 400, länk byggrätter i Fabriksstaden i Gustavsberg.

IKANO koncernen som är en systerkoncern till IKEA har ett finansiellt fokus. Man satsar sedan längre tid på bostäder. Satsningen för Ikano innebär inte någon stor andel av verksamheten, men är ändå en förtroendeförklaring för Fabriksstaden. IKANO är också en finansiellt uthållig aktör, vilket borde vara en trygghet för alla parter.

För Villeroy & Boch innebär försäljningen ett klipp. Bolaget lär nu kunna bygga sin nya fabrik och skicka ned något hundratal miljoner kronor till sitt moderbolag I Tyskland.

Anledningen till att affären nu blir offentlig är att detaljplanen för den del som ägde  av Fabriksstaden som ägdes av Villeroy & Boch nu vunnit laga kraft. Det fanns först nu något att sälja. Förhandlingarna har däremot pågått under en relativt lång tid.

Vad som är viktig för utvecklingen av Fabriksstaden är att flera aktörer kommer att konkurrera. Byggbolaget JM och andra exploatörer blir utmanade. Det bör skapa kvalitet för bostadsköparna. Vad det gör för priserna är däremot oklart.

Totalt kommer Fabriksstaden att innehålla i storleksordningen 1 400 bostäder. Projektet kommer att ta mellan 5-10 att färdigställas.

Nu tittar sugna exploatörer på Gustavsbergs centrum och hur det skulle kunna utvecklas. Värmdö kommun äger parkeringsplatserna och Genesta Property Nordics Fastighetsfond äger själva köpcentret. Fonden har ett begränsat liv, så snart lär även detta byta ägare.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar