04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Rapport från Värmdö kommuns riksdag

Värmdö kommuns riksdag sammanträdde för första gången efter sommaruppehållet. Kommunfullmäktige som forumet kallas hade som vanligt många olika ärenden att behandla.

En bland flera viktiga frågor var att utvärdera nämndorganisationen. Den är inte bra, om man får tro politikerna själva. De valda verkar inte heller förstå organisationen Självklart är en av förutsättningarna för en effektiv organisation att man förstår den. Enkelhet är alltid en dygd. Så är det inte i Värmdö. Där förstår man inte hur beslutsfattandet går till. Det borde varje ledare snabbt råda bot på. Så inte i Värmdö. Där ska man vänta. Vi har skrivit om att de brådskar med att ändra organisationen. Mycket pengar rinner nämligen bort utan att det skapar värde. I vanliga fall kallar man det slöseri. Så inte i Värmdö. Där håller man tyst och låtsas som ingenting. Att enkätundersökningen var en svidande kritik av hur det fungerar verkar man strutta i.

Inte undra på att politikerna i Värmdö har mycket lågt förtroende hos medborgarna, länk. Man får underkänt av dem som valt dem. Detta borde leda till eftertanke. Så inte i Värmdö.

Den sista punkten på dagordningen på fullmäktigemötet gällde en parkeringsplats på Skeviksstrand. Filip Joelssson från miljöpartiet stod för sammanträdets stora magplask. Han menade att förslagsställaren Mats Skoglund var egoist eftersom han föreslog en förbättring i närheten av där han själv bodde.

En gång i tiden när miljöpartiet var nytt var det just närheten mellan väljarna och de valda som var viktig. I Joelssons värld är det inte så. Han raljerade över att någon brutit ut och fokuserat på en fråga. I bästa byråkratstil skulle frågan först utredas och var enda busshållplats i hela Värmdö kommun skulle analyseras. Det var fler än en som tog sig för pannan när de hörde Joelssons inlägg. För den som vill lyssna till det finns det på webben, länk.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar