04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Nätmobbande kommunstyrelseledamöter i Värmdö

I går var det kommunstyrelse i Värmdö kommun. Vi publicerar ett sammandrag av det samordnaren för ungdomsfrågor och nästankommunalrådet Fredrik Sneibjerg och samordnaren för utbildningsfrågor och nsästankommunalrådet Max Ljungberg ägnade sig åt medan man behandlade ärendet om förvärvet av bolaget Stavsnäs vinterhamnar.

De båda herrarna kommunicerade via det sociala nätverket facebook. I skolan talas det om vikten av att eleverna följer med i undervisningen. Vän av ordning kan tycka att kommunstyreledamöter ska koncentrera sig på sina ärenden.

Det som blir extra pikant i sammanhanget är att man ägnar sig åt nätmobbing. Det så kallade ”trollet” är enligt vad Mårtenssons meningar inhämtat kommunstyrelseledamoten Kenneth Ehrnstedt. Mårtenssons meningar har ännu inte nått Ehrnstedt för en kommentar. Det ”koalitionsinterna trollet” är kristdemokraten Per Olof Fransson också ledamot i kommunstyrelsen. Mårtenssons meningar har heller inte nått honom ännu för en kommentar.

Vad gäller nästankommunalrådet Max Ljungberg beträffar polisanmälde han medborgare som ansågs misshagliga. Är det Ljungbergs avsikt att polisanmäla sig själv för nätmobbing i detta fall eller hur tänker han?

Notera att kommunfullmäktiges ordförande Marie Bladholm inte har något med konversationen att göra.

Mårtenssons meningar har ingen aning om konversationen mellan Sneibjerg och Ljungberg är ett led i Sneibjergs kampanj för att bli nytt kommunalråd i Värmdö.

Mårtenssons meningar vill som sin officiella mening hävda att agerandet från Fredrik Sneibjerg och Max Ljungberg är helt förkastligt. De bör överväga sina roller som ledande politiker. Man borde föregått som goda exempel. I stället visar man ungdomar att nätmobbing är acceptabelt. Det är inte acceptabelt.

Kommunstyrelse med — with Marie Bladholm and 5 others at Ks Skogsbo.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar