04132021Huvudnyheter:

Ska en kommun göra allt?

Vad ska kommun syssla med? Vad ska Värmdö kommun syssla med?

För det flesta är det enkelt. Kommunen ska syssla med skola, vård omsorg, fritid och kultur. Man ska göra det med fullt fokus och med hög kvalitet. Naturligtvis hanterar kommunen vatten och avloppssystemet. Egentligen inte som kommun, utan som en egen verksamhet kommunen samordnar för vad som med ett fint ord kallas för VA kollektivet. Detta är kommunens kärnverksamhet. Allt utanför detta innebär att man splittrar sig och riskerar sämre kärnverksamhet.

Ska kommunen driva andra verksamheter? Sannolikt inte. Det finns ett bolag som driver ett bad. Ett annat kommunalt bolag som vi skrivit om är Värmdö Hamnar AB.

Bolaget är i dag värdemässigt i allt väsentligt ett exploateringsbolag. Man gör om Stavsnäs vinterhamnen till en sorts centrumplats i kommunen.

Om projektet blir framgångsrikt har kommunen ett val. Antigen utvecklar Värmdö Hamnar AB själv projektet. Vi talar då om investeringar i flera hundramiljersklassen och en avkastning på i bästa fall 5-7%. Riskerna är betydande.

De flesta skulle säga att detta är en verksamhet som en kommun inte ska bedriva. I stället borde man efter att ha fått igenom en detaljplan utlysa en markanvisningstävling eller anbudsförfarande med en beskrivning av hur den som köper vill utveckla bolaget Värmdö Hamnar AB. Skattebetalarna skulle göra en rejäl reavinst. Vi talar om minimum 100-150 miljoner kronor i ren vinst, sannolikt mer om man hanterar detta rätt.

I dag får bolaget Värmdö hamnar AB sin omsättning genom att äga och driva parkeringsplatser. Man sysselsätter cirka 63 miljoner kronor i form av lån från kommunen skattebetalarna, betalar cirka 2% ränta och gör en vinst på 1,7 miljoner. Avkastningen på det lånade kapitalet är blygsamma 2,7% efter kostnaden för kapitalet, räntebetalningarna.

Det råder alltså ingen tvekan om att man sysselsätter mycket pengar och tjänar lite. Invändningen mot detta resonemang är enkel. Parkeringsplatserna man äger är till stor del strategiska. De behövs för att öbor ska kunna jobba. Man måste ha ett ställe att parkera sin bil. På sommaren ska sommargästerna kunna parkera sina bilar. Det kan äga sin riktighet.

Vad som växer fram är ett bolag som egentligen har två verksamheter. Den ena är att utveckla ett markområde. Hur mycket kapital man sysselsätter i detta projekt redovisar man inte öppet. Inte heller hur mycket man lagt ned för konsulter och i tid med egen personal mm. Sannolikt talar vi om minst 20-25 miljoner kronor. Värdet om man säljer denna del ligger minst på 125 miljoner kronor som vi diskuterade tidigare. Sannolikt betydligt mer. Vissa aktörer Mårtenssons meningar talat med talar om siffror kring 200 miljoner kronor.

Det kommunen borde göra är att dela upp Värmdö hamnars verksamhet i två bolag. Ett för projektutvecklingen i Stavsnäs vinterhamn och ett bolag som driver parkeringsplatserna. Båda bolagen direkt ägda av Värmdö kommun. Bolaget med utvecklingsprojektet Stavsnäs vinterhamn borde säljas och göra det möjligt för medborgarna att amortera på sina gemensamma skulder i Värmdö kommun.

I stället planerar nu ledningen med kommunalrådet och superspenderaren Anders Bergman och VD Michael Larknar för att bedriva ytterligare en verksamhet. Man ska också driva traditionell hamnterminalverksamhet och det kommersiellt. Genom förvärvet av bolaget Stavsnäs vinterhamn AB får man en sådan på verksamhet. Larkner och Bergman tycker det är viktig och bra för Värmdö Hamnar AB att bedriva hamnterminalverksamhet.

Omsättningen är inte stor, men 1,8 miljoner för 2012 och året dessförinnan en omsättning på 2,2 miljoner. Ingen expansion precis. Den nya verksamheten ökar risken för skattebetalarna. Samtidigt måste man fråga sig om en miljardkoncern som Värmd kommun ska syssla med hamnterminalverksamhet.  En annan fråga är vilken kompetens som Värmdö kommun har för att driva sådan verksamhet? Många skulle nog säga att en sådan verksamhet bedrivs bäst av en kommersiell aktör.

Någon borde sätta stopp och inte tillåta en allt yvigare kommunal verksamhet.

Frågan är bara vem som gör det? Styrelseordföranden i Värmdö Hamnar Anders ”Ankan” Bergman gör det inte. Som den borgerliga politiker han säger sig vara driver han närmast vänsterpolitik i denna roll.

Mårtenssons meningar kommer att inbjuda koalition och opposition att diskutera frågan på Mårtenssons meningar. Även ledningen för Värmdö hamnar ge den möjligheten.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar