04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Franska kommunalvalet visar vindriktningen

Frankrike höll kommunalval i går. Resultatet är ett underkännande av president Francois Hollandes politik. De konservativa blocket gick framåt.

En annan trend var att National gick kraftigt framåt och har nu sannolikt kommer att få 14 borgmästarposter, länk, Redan i den första valomgången stod det klart att Front National har ökat sin attraktionskraft hos väljarna, länk.

Partiet fick mellan 4,7- 6% av rösterna, beroende på beräkningsmodell. Hur man än räknar innebär att partiet i de valkretsar man ställde upp fick betydligt bättre siffror. Man inte ställde inte upp i alla valkretsar.

Efter valet kommer Front National ha 1496 kommunfullmäktigeledamöter, länk. Det överträffar partiets eget mål på 1.000 kommunfullmäktigeledamöter. Till detta kommer att ytterligare 102 högerextremister från andra grupperingar tar plats i kommunfullmäktigeförsamlingarna i Frankrike.

Av de två stora blocken fick socialistiska blocket 40% respektive 46% av rösterna för det konservativa blocket, länk.

I kommunalvalet 2008, länk fick socialisterna 47,5% och borgerliga 40% av rösterna. Då fick centerpartiet Modem fick cirka 4,5%. Front National fick 2% av rösterna.

En viktig trend är att de traditionella partierna förlorar väljare. Vid valet 2008 fick man 66,5% Nu är den siffran 64,1%.

President Hollande utser en ny regering och ny statsminister efter katastrofen, länk, länk, länk. Den nye statsministern Manuel Valls kommer få ett tufft jobb.

Om lite mindre än två månader är det dags för val igen. Denna gång inte bara i Frankrike, utan Europaparlamentsval.

Styrkan i missnöjesyttringarna var starkare i Frankrike än vad man kunde ana. Missnöjda väljare går kraftigt åt framförallt höger, men även till vänster. Missnöjesvalen i Europa kommer ett efter ett. Europaparlamentsvalet lär ge partier som Front National och Sverigedemokraterna ett stort inflytande.

Ytterlighetspartiernas framgång är inte så mycket en fråga om dessa partiers skicklighet. Det är mycket mer en fråga om de etablerade partiernas oförmåga.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar