04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Anders Bergman slösar igen

Värmdö kommuns dyraste politiker Anders ”Ankan” Bergman är inte bara kommunalråd med ansvar för ekonomin. Som sådant har han talat om att spara, men i praktiken agerat Slösa. I sin andra roll som ordförande för det helägda bolaget kommunala bolaget Värmdö hamnar har han presterat ett ledarskap och ansvarstagande som renderar honom titeln ”en av de sämsta politikerna i Värmdö”. I vart fall under denna mandatperiod,

Nu planeras det för exploatering i Stavsnäs vinterhamn som ägs av Värmdö hamnar. Ett parkeringshus, länk i tre, fyra eller fem våningsplan ökar antalet parkeringsplatser med 700 stycken. Det ska byggas mellan 100-200 bostäder och en stugby med 50-100 stugor och en marina. Värmdös dyraste kommunala projekt i modern tid. Visserligen är byggnationen av Fabriksstaden dyrare, men där är det kommunala risktagandet betydligt mindre.

Ett parkeringshus för mellan 250-300 miljoner. 100 bostäder kostar 250 miljoner med en ganska normal storleksmix. 200 kostar självklart dubbelt så mycket. En stugby i den omfattningen man talar om går loss på mellan 50-125 miljoner. Bryggor, infrastruktur runt detta kostar ytterligare ett antal tiotals miljoner kronor. I värsta fall hamnar prislappen på projektet över en miljard kronor. Detta projekt döljs på den kommunala hemsidan. Kommunikationen med medborgarna är närmast obefintlig.

När frågor om ekonomin kring projektet ställs till vd i bolaget Värmdö hamnar, Michael Larkner duckar han. Larkner har han ingen uppfattning om kostnaderna. Det borde vara en lögn. Inte ens en storleksordning vill han nämligen uppge. I stället ska experter utreda. Konsultfakturorna till Värmdö hamnar är betydande.

Starten för cirkusen är att få en godkänd detaljplan. Den vill man helst ha beslutad i höst.

Innan politiker och tjänstemän rusar vidare borde man förklara vem och vilka som ska betala kalaset.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar